List przewozowy – rodzaje listów przewozowych, o których musisz wiedzieć

Kontenery

Kontenery

List przewozowy to cichy bohater transportu: dzięki niemu możliwe jest np. wydanie towaru właściwej osobie. Nie jest to jednak jego jedyna rola.

To on potrzebny jest do przeprowadzenia odprawy celnej, przekazania odpowiedzialności za ładunek (patrz: INCOTERMS) i potwierdzenia odbioru przesyłki. Jakie informacje zawiera list przewozowy? Jakie są jego najpopularniejsze rodzaje? W których gałęziach transportu najczęściej się go stosuje?

List przewozowy – co to tak właściwie jest i do czego służy

W najprostszym ujęciu, jest to dokument wystawiany przy okazji przekazania ładunku przewoźnikowi. Najczęściej do jego wypełnienia przewoźnik przedstawia nadawcy pusty druk, który ten drugi zapełnia danymi. Zawiera takie informacje jak:

 • strony uczestniczące w transakcji (nadawca, przewoźnik, odbiorca)
 • warunki transportu ładunku (sposób pakowania, zasady bezpieczeństwa)
 • zawartość (ułatwienie identyfikacji i doboru warunków transportu)

Poza określeniem tych koniecznych do transportu informacji, list przewozowy jest konieczny do wydania ładunku. Potwierdza więc przekazanie ładunku, co pozwala także na dochodzenie roszczeń (jeśli takie wystąpią, np. w przypadku uszkodzenia przesyłki). Dokument ten wystawia się w czterech egzemplarzach: dla nadawcy, dla przewoźnika, dla odbiorcy i jeszcze jeden do potwierdzenia odbioru. Spośród nich oryginalny jest pierwszy, przeznaczony dla odbiorcy.

Co powinno znaleźć się w liście przewozowym?

To proste pytanie nie ma prostej odpowiedzi. O ile w przypadku niektórych rodzajów listów przewozowych mamy z grubsza ustaloną formę (patrz: CMR), o tyle niektóre listy tej formy nie mają (np. konosament). Nie oznacza to jednak, że nie da się określić, które informacje powinny w liście się znaleźć. W większości przypadków konieczne będzie zawarcie w liście przewozowym następujących wiadomości:

 • oznaczenia nadawcy (załadowcy)
 • wskazanie przewoźnika
 • oznaczenia odbiorcy
 • wskazanie statku/pojazdu
 • określenie parametrów ładunku (wymiary, waga, objętość, ilość)
 • wskazanie rodzaju ładunku
 • określenie wartości ładunku
 • konieczne do identyfikacji znaki szczególne
 • sposób pakowania
 • stan przesyłki (czy uszkodzona, czy nienaruszona)
 • miejsce załadunku i rozładunku
 • wartość, sposób i termin uiszczenia opłat przewoźnika
 • liczba wydanych listów przewozowych
 • instrukcje dotycząc czynności celnych
 • miejsce i datę wystawienia dokumentu
 • podpis przewoźnika bądź jego przedstawiciela

Rodzaj listu przewozowego oraz zawarte w nim informacje często zależą od gałęzi, w której realizowany jest transport. Inaczej list wygląda w transporcie morskim (konosament, Bill of Landing), inaczej w lotniczym (Air Waybill), inaczej w kolejowym (SMGS, CIM) i jeszcze inaczej w drogowym (CRM).

Więcej na https://bbats.pl/poradnik-specjalistyczny/list-przewozowy-konosament/

materiał pochodzi od naszego partnera – BBA Transport System


BBA Transport System

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *