Konsultacje społeczne: Jaki gminny program rewitalizacji?

Urząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

Urząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.20 września 2023 r. zaczynają się konsultacje dotyczące prac nad gminnym programem rewitalizacji. Do 27 września konsultowane będą zmiany w uchwale o obszarze rewitalizacji, które polegają m.in. na wskazaniu podobszarów i aktualizacji mapy obszaru.

Czytaj więcej: https://targowek.um.warszawa.pl/-/konsultacje-spoleczne-jaki-gminny-program-rewitalizacji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *