Koniec lokat antybelkowych? Rząd nadal zwleka – 05.07.2011

Rada Ministrów nie przyjęła projektu nowelizacji Ordynacji podatkowej, który zmierza do likwidacji jednodniowych lokat tzw. antybelkowych. CIR poinformowało, że decyzja o dalszych losach projektu powinna zostać podjęta w przyszłym tygodniu.

Centrum Informacyjne Rządu poinformowało, że w sprawie trwają konsultacje, czy jest szansa, by ustawa została uchwalona jeszcze przez Sejm obecnej kadencji, który pracuje nad około 200 projektami ustaw. Decyzja powinna zostać podjęta w przyszłym tygodniu.

Projekt zmian w Ordynacji podatkowej, którym rząd miał zająć się na dzisiejszym posiedzeniu, ma uniemożliwić zakładanie lokat, z których zyski nie są objęte 19-procentowym tzw. podatkiem Belki. Obecnie ze względu na obowiązujące zasady zaokrąglania podstawy opodatkowania i podatku, przy lokatach z dzienną kapitalizacją odsetek, można uniknąć konieczności zapłaty 19 procent podatku.
Obecnie zarówno podstawę opodatkowania, jak i podatek zaokrągla się do kwoty w pełnych złotych. Jeżeli więc zysk z jednodniowej lokaty wynosi np. 2,49 zł, to 19 procent podatku od tej kwoty daje kwotę mniejszą niż 50 gr. Po zaokrągleniu w dół daje to zero złotych podatku. Resort finansów tłumaczy, że w efekcie dzienna lokata o wartości do 18 tys. zł (przy założeniu rocznego oprocentowania na poziomie 5 procent) jest wolna od podatku Belki.

Proponowana przez rząd zmiana ma polegać na zaokrągleniu naliczonego podatku od zysków z lokat – do pełnych groszy, a nie złotych. Nowy sposób zaokrąglania sprawi, że podatek będzie pobierany jednakowo od wszystkich lokat, w tym również z dzienną kapitalizacją odsetek.

Zmiana miałaby obowiązywać od 1 stycznia 2012 roku. Dawałaby rocznie budżetowi około 380 mln zł.

źródło: www.money.pl


Silk Road Poland