Konferencja: Przedsiębiorcy w roku 2012. Nowy rok, stare problemy – kryzys, stabilizacja, czy rozwój?

Polscy przedsiębiorcy z niepokojem obserwują pogłębiający się kryzys strefy Euro, oparty w znaczącej części na problemach finansów publicznych państw członkowskich. Krajowa Izba Gospodarcza dostrzegając problem niepewności co do wpływu ewentualnej recesji na sytuację polskich przedsiębiorców, zwłaszcza w ich kontaktach z instytucjami finansowymi, wraz ze Związkiem Banków Polskich przy wsparciu Kancelarii Bird & Bird przystąpiła do zorganizowania konferencji pt.: „Przedsiębiorcy w roku 2012. Nowy rok, stare problemy – kryzys, stabilizacja, czy rozwój?”. Wydarzenie to ma stać się podstawą do nawiązania efektywnego dialogu przedsiębiorców z instytucjami finansowymi.

Podczas konferencji dyskutowane mają być główne wątki dotyczące realnej kondycji polskiej gospodarki oraz prognoz i ewentualnych zagrożeń. Natomiast w jej części warsztatowej przedsiębiorcy będą mieli możliwość podjęcia dyskusji z ekspertami sektora bankowego na tematy dotyczące m.in. finansowania działalności gospodarczej w przyszłym roku.

Swój udział w konferencji potwierdził m. in. Pan Marek Belka, Prezes Narodowego Banku Polskiego.

Konferencja odbędzie się w dniu 12 stycznia 2012 r. w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej, w Warszawie przy
ul. Trębackiej 4 o godz. 11.00 w Sali 30.

źródło: www.kig.pl

 


Silk Road Poland