Kościół św. Kazimierza

Barokowa świątynia projektu słynnego architekta Tylmana z Gameren powstała w latach 1688-1692 z fundacji Jana III Sobieskiego i jego żony Marii Kazimiery. Podobnie jak Kościół Przemienienia Pańskiego przy ulicy Miodowej powstał jako wotum dziękczynne za zwycięstwo w bitwie pod Wiedniem.
W czasie powstania warszawskiego w 1944 roku znajdował się tutaj szpital powstańczy i schron dla ludności cywilnej. W wyniku bombardowań pod gruzami zginęły setki ludzi. Świątynię odbudowano ze zniszczeń w latach 50. XX wieku. Warto zobaczyć w niej XVIII-wieczną ambonę, organy, dzwony i nagrobek księżnej Karoliny z Sobieskich de Bouillion z 1746 roku.

źródło: www.um.warszawa.pl