Kościół Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny

Jeden z najstarszych kościołów warszawskich, zbudowany na początku XV wieku. Według przekazów stoi na miejscu pogańskiej świątyni. Był świątynią rybaków i rzemieślników. Wiek XV i XVI to czas rozbudowy świątyni do trójnawowej bazyliki, dobudowano również dzwonnicę.
Kościół był dwukrotnie zniszczony, podczas Potopu Szwedzkiego (1655 rok) oraz w trakcie okupacji hitlerowskiej (wrzesień 1939 r. i  powstanie warszawskie – sierpień 1944 r.). Po II wojnie światowej odbudowano kościół tak, aby przywrócić mu pierwotny wygląd. Jego gotycka sylwetka wraz z dzwonnicą jest jedną z najbardziej charakterystycznych budowli nad Wisłą. W jego wnętrzu warto zobaczyć dwie XVIII-wieczne kaplice: Zwiastowania Najświętszej Marii Panny i świętej Barbary.
Obok kościoła znajduje się punkt widokowy, z którego można podziwiać panoramę Wisły oraz prawobrzeżnej Warszawy.

źródło: www.um.warszawa.pl