Klub Bemowskiego Przedsiębiorcy zaprasza na bezpłatne szkolenia dla przedsiębiorców

Klub Bemowskiego Przedsiębiorcy - szkolenia

Klub Bemowskiego Przedsiębiorcy - szkolenia

Urząd Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy od 2019 r. realizuje projekt pt. „Klub Bemowskiego Przedsiębiorcy”. Projekt zakłada organizację w latach 2021-2025 szkoleń, konferencji oraz spotkań dla przedsiębiorców MŚP, których celem jest podnoszenie kompetencji przedsiębiorców oraz pracowników w zakresie różnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej.

Do tej pory zrealizowano ok. 10 szkoleń dotyczących m.in. pozyskiwania środków z Funduszy Pracy, przygotowania JPK VAT, wdrażania PPK w przedsiębiorstwach, stosowania w firmie nowoczesnych form promocji, analizy opłacalności inwestycji.

Uczestnikami szkoleń są przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie m.st. Warszawy. Szkolenia odbywają się w Miejscu Aktywności Lokalnej „Spotykalnia” znajdującym się w Centrum Handlowym Bemowo przy ul. Powstańców Śląskich 126 (I piętro).

W najbliższym czasie zapraszamy na cztery szkolenia. Uczestnictwo w szkoleniach jest bezpłatne. Zapisy na szkolenia przyjmowane są telefonicznie pod nr +48 22 443 75 61.

1. JAK ZBADAĆ SATYSFAKCJĘ LUB OCZEKIWANIA KLIENTÓW? – 28 września 2021 r.

Wykładowca: dr Agnieszka Łuczak

Program:

 1. Na czym polegają badania oczekiwań i satysfakcji klienta, czyli co należy badać?
 2. Metody pomiaru satysfakcji, ich zalety i wady, czyli jakimi sposobami najlepiej badać?
 3. Zasady konstruowania narzędzi pomiaru, czyli jak zadawać pytania, by uzyskać maksimum informacji i jak w praktyce wykorzystać wybrane skale?
 4. Najczęstsze błędy w badaniach oczekiwań i satysfakcji nabywców
 5. Czas dla Słuchacza, czyli zaprojektuj narzędzie i a my dokonamy ewentualnej korekty.

Program szkolenia obejmuje takie zagadnienia jak m.in.: czynniki kształtujące satysfakcję klienta, metody pomiaru (m.in. wywiad telefoniczny, metody ankietowe, metody projekcyjne, metoda SERVQUAL), podstawowe zasady formułowania pytań, rodzaje pytań, skale pomiarowe – dobór w konkretnych badaniach, błędy w pomiarach, tworzenie ankiety przez Słuchaczy dopasowanej do konkretnych potrzeb. Celem szkolenia jest dostarczenie Słuchaczom praktycznych wskazówek dotyczących planowania, realizacji i oceny procesu badania oczekiwań i satysfakcji klienta.

2. INICJOWANIE I GENEROWANIE DZIAŁAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWACH – 12 października 2021 r.

Wykładowca: dr Rafał Borkowski

Program:

1. WPROWADZENIE DO INNOWACJI

 • Pojęcie innowacji
 • Typologia innowacji
 • Przykłady współczesnych innowacji
 • Organizacja innowacyjna

2. TWORZENIE INNOWACYJNYCH MODELI BIZNESU

 • Modele biznesu: znaczenie i funkcje
 • Proces tworzeni modeli biznesu
 • Rodzaje modeli biznesu
 • Innowacyjne modele biznesu
 • Gospodarka cyfrowa, a innowacyjne modele biznesu

3. METODY GENEROWANIA INNOWACJI W FIRMIE

 • PPP – Program Pomysłów Pracowniczych w oparciu o LEAN
 • Metoda Design Thinking
 • Sketching i Mapping
 • Innovation Matrix

4. PROJEKT INNOWACYJNEGO DZIAŁANIA W BIZNESIE

 • Cel projektu – drzewo celów
 • Potrzeba projektu – drzewo potrzeb
 • Matryca logiczna projektu
 • Budowa zespołu projektowego
 • Etapy projektu
 • Harmonogram rzeczowo-finansowy
 • Ryzyka w projekcie
 • Sterowanie wykonawstwem
 • Zamknięcie projektu

3. BIZNES PLAN – 19 października 2021 r.

Wykładowca: Robert Raczkowski

Program:

 1. Nauka charakteryzowania przedsięwzięcia.
 2. Charakterystyka organizacji biznesu.
 3. Kształtowanie strategii przedsięwzięcia.
 4. Konstruowanie mieszanki marketingowej.
 5. Modelowanie stylu i specyfiki zarządzania.
 6. Plan inwestycyjno-finansowy przedsięwzięcia.
 7. Podsumowanie (pytania, dyskusja).

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z cechami, rodzajami, strukturą i funkcjami biznes planów. Udział w szkoleniu zapewnia: pozyskanie znajomości w zakresie struktury i układu biznes planu, rozwijanie u uczestników umiejętności praktycznego opracowywania różnych typów biznes planów, nauczenie myślenia kategoriami poprzedzania działań gospodarczych starannym zaplanowaniem planu biznesu. Po zakończeniu szkolenia uczestnik wykaże się wiedzą z zakresu przygotowania różnych typów biznes planów i kompetencjami praktycznego sporządzania zwłaszcza ekonomiczno-finansowych części biznes planu.

4. OPŁACALNOŚĆ INWESTYCJI – 26 października 2021 r.

Wykładowca: dr Artur Biernat

Program:

1. Część teoretyczna (Cel: Zapoznanie uczestników z zagadnieniami)

 • Cele, funkcje i zadania inwestycji
 • Typy i rodzaje inwestycji
 • Projekt jako narzędzie wdrażania realizacji inwestycji
 • Zarządzanie ryzykiem projektu

2. Cześć praktyczna 1 (Cel: Nauczenie i praktyczne przećwiczenie obliczania wartości pieniądza w czasie)

 • Wartość przyszła pieniądza w czasie (Future Value – FV)
 • Wartość obecna pieniądza w czasie (Present Value – PV)

3. Cześć praktyczna 2 (Cel: Nauczenie i praktyczne przećwiczenie metod oceny opłacalności inwestycji)

• Metody statyczne (okres zwrotu, stopa zwrotu)
• Metody dynamiczne (kryterium NPV oraz kryterium IRR)

4. Podsumowanie (pytania, dyskusja)

Celem szkolenia jest ogólna charakterystyka inwestycji i narzędzi stosowanych do ich realizacji oraz zapoznanie z metodami oceny opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych.

Klub Bemowskiego Przedsiębiorcy zaprasza na bezpłatne szkolenia


BBA Transport System

Komentarze do “Klub Bemowskiego Przedsiębiorcy zaprasza na bezpłatne szkolenia dla przedsiębiorców”

 1. Szkolenie było dobrą okazją do poznania koleżanek i kolegów z branży 🙂 W szkoleniu mogą brać udział nie tylko przedsiębiorcy z Bemowa 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.