Klaster Przemysłowy dawnych terenów Centralnego Okręgu Przemysłowego im. Premiera Eugeniusza Kwiatkowskiego

Klaster COP

Klaster COP

Klaster Przemysłowy dawnych terenów Centralnego Okręgu Przemysłowego to organizacja jedyna w swoim rodzaju, nieposiadająca odpowiednika w polskich realiach gospodarczych. Wielobranżowy, ponadregionalny klaster przemysłowy obejmuje swą działalnością obszar nie tylko dawnego Centralnego Okręgu Przemysłowego ale niemalże całej Polski, jednocześnie wykraczając daleko poza jej granice.

Wychodząc poza granice Polski rozpoczął tworzenie międzynarodowej Grupy COP, w której niezależnie od struktury w Polsce, Klaster COP dysponuje siecią własnych przedstawicielstw w 22 krajach oraz dodatkowo – 4 siostrzanych organizacji biznesowych.

Kraje, w których działa Grupa COP to rynki dysponujące dużym potencjałem rozwojowym, gdzie warunki gospodarcze pozwalają na kreowanie bezpiecznych a zarazem dynamicznych przedsięwzięć. Założeniem takiej strategii jest utworzenie efektywnej sieci międzynarodowych powiązań biznesowych oraz swoistego wewnętrznego rynku dla członków klastra.

Jest organizacją wielobranżową, której uwaga skoncentrowana jest na rozwoju przedsiębiorstw, działających w branżach takich jak: budownictwo, odnawialne źródła energii, transport i logistyka, przemysł rolno-spożywczy, metalowy, maszynowy, handel zagraniczny, nowe technologie, medycyna i inne. Skupia w sobie współpracę przedsiębiorstw z wizją i strategią dynamicznego rozwoju, głównych, najbardziej prężnych samorządów Polski centralnej i wschodniej, innowacyjnych instytucji badawczo – rozwojowych, a także organizacji okołobiznesowych oraz wspomagających rozwój polskiej przedsiębiorczości.

Ważną rolę pełni także szeroka działalność Klastra mająca na celu promocję polskiej innowacyjności oraz wdrażanie unikalnych polskich technologii przemysłowych. Podpisane umowy o współpracy jak również bliskie kontakty z polskimi uniwersyteckimi ośrodkami badawczymi stwarzają możliwości szybkiego wprowadzenia na rynek osiągnięć polskiej myśli technicznej.

Niezależnie od większych projektów biznesowych Klaster COP rozwija kontakty mające na celu zwiększenie skali działalności start-upów, szczególnie intensywnie w segmencie inżynierii, IT oraz odnawialnych źródeł energii.

W 2012r. Klaster COP został objęty patronatem wicepremiera i ministra gospodarki a także wyróżniony MEDALEM 75-LECIA COP wręczonym podczas wizyty Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej na ziemiach dawnego Centralnego Okręgu Przemysłowego. Łączy w swojej działalności nowoczesne formy organizacji i zarządzania z ponadczasową wizją polskiej gospodarki kreowaną przez patrona, premiera Eugeniusza Kwiatkowskiego.

 

Klaster Przemysłowy
dawnych terenów Centralnego Okręgu Przemysłowego

ul. Marywilska 34
03-228 Warszawa
tel: +48 22 814 15 18
fax: +48 22 811 22 73
www.klastercop.pl


Silk Road Poland

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *