KIG: Powołanie Polsko-Amerykańskiego Instytutu Nowych Inicjatyw

9 stycznia 2012 roku w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej został podpisany list intencyjny pomiędzy KIG a Angel Mobile w sprawie powołania Polsko-Amerykańskiego Instytutu Nowych Inicjatyw. List podpisali prezes KIG, Andrzej Arendarski oraz założycielka Angel Mobile, Eva Blaisdell.

W spotkaniu udział wzięli również pan Paweł Pietrasieński, Radca Handlowy Ambasady Polski w Waszyngtonie, pan Franciszek Spula, prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej, pan Maciej Cybulski, przedstawiciel stanu Illinois w Polsce oraz Grant Blaisdell, założyciel FreeWay Conglomerate.

Głównymi celami Instytutu będą: stworzenie nowego pokolenia gospodarczego w Polsce, doprowadzenie do powstania nowych, innowacyjnych firm (start up’ów) oraz zapewnienie młodym polskim przedsiębiorcom możliwości poznania koncepcji nowych modeli biznesowych poprzez budowę platformy wymiany doświadczeń między odnoszącymi sukcesy na arenie międzynarodowej przedsiębiorcami a młodymi, zaczynającymi karierę w biznesie ludźmi.

źródło: www.kig.pl

 


Silk Road Poland