Kierunek eksport! Wielkie Badanie Mazowieckich Przedsiębiorców

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. zwraca się z prośbą o wzięcie udziału w badaniu ankietowym przygotowanym przez ARM S.A.

Wypełnienie ankiety zajmuje nie więcej niż 5 minut.
Pytania dotyczą zmian koniunktury gospodarczej oraz eksportu i inwestycji mazowieckich przedsiębiorstw.

Wyniki badania posłużą m.in. do Ulepszania oferty bezpłatnych usług informacyjnych świadczonych przez Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera dla eksporterów Mazowieckich.

Ankieta może być całkowicie anonimowa. Na końcu ankiety możecie Państwo wpisać adres e-mail lub numer telefonu, które posłużą do przekazania Państwu bezpłatnych informacji o zakresie usług świadczonych przez Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera, a także wyników badania.
Link do ankiety: http://madeinmazovia.pl/ankieta/

źródło: www.kig.pl