Izba Katalońsko-Polska Wspierania Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Izba Katalońsko-Polska Wspierania Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Izba Katalońsko-Polska Wspierania Małych i Średnich PrzedsiębiorstwIzba Katalońsko-Polska Wspierania Małych i Średnich Przedsiębiorstw jest stowarzyszeniem biznesowym o charakterze non-profit działającym według autonomicznego prawa katalońskiego.

Izba została utworzona przez grupę katalońskich i polskich przedsiębiorców, którzy zauważyli znikomą obecność i promocję małych i średnich firm polskich w Katalonii, a także katalońskich w Polsce. Ten niski poziom relacji biznesowych oraz wymiany handlowej pomiędzy polskimi i katalońskimi firmami, jak również brak wiedzy o uwarunkowaniach prawnych, politycznych czy społecznych rozpoczęcia działalności w Katalonii lub w Polsce były głównym bodźcem do utworzenia Izby jako organizacji, która wspiera firmy członkowskie podczas ekspansji na rynek polski lub kataloński w ich ojczystych językach.

Utworzenie Izby służyć ma również zachęcaniu przedsiębiorców z obu regionów do aktywnego rozwoju bilateralnej wymiany handlowej i inwestycyjnej, wspomaganiu firm w dostępie do informacji niezbędnej do prowadzenia działalności gospodarczej w Katalonii i w Polsce oraz poszerzaniu ich wiedzy w tym zakresie poprzez realizację różnych programów szkoleniowo-doradczych.

 

Izba Katalońsko-Polska Wspierania Małych i Średnich Przedsiębiorstw
c/Pompeu Fabra 7, despatx 15
08242 Manresa (Barcelona)
tel: +34 938724710
e-mail: info@cambra-catpol.com
www.cambra-catpol.com


Silk Road Poland

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *