Sysco Polska

Głównym obszarem działalności Sysco Polska jest świadczenie usług szkoleniowych i doradczych dla organizacji o różnym profilu działalności i wielkości, zarówno dla nowo utworzonych przedsiębiorstw, jak i firm z dużym doświadczeniem na rynku. Zadaniem Sysco Polska jest dostarczanie praktycznych rozwiązań dla biznesu m.in.: poprzez szkolenia i wieloaspektowe doradztwo wyposażające pracowników w umiejętności pozwalające na nieustanny rozwój organizacji.

 

Od początku swojego istnienia Sysco Polska zajmuje się wdrażaniem projektów szkoleniowo-doradczych z zakresu rozwoju zasobów ludzkich, specjalizuje się w projektach aktywizacji zawodowej i społecznej różnych grup odbiorców. Łącząc sprawdzone, dobre praktyki realizacji projektów oraz bogate doświadczenia Sysco Polska oferuje wysokiej jakości usługi w zakresie: pozyskiwania środków UE, zarządzania i administrowania projektami finansowanymi z funduszy unijnych, partnerstw w projektach dostarczających rozwiązań innowacyjnych oraz międzynarodowych.

 

Sysco Polska jest pionierem we wprowadzeniu międzynarodowego certyfikowanego programu szkoleń ILM Level 3 Qualifications in Leadership and Management i ILM Level 5 Qualifications in Leadership and Management (The Institute of Leadership & Management) co przyczyniło się do dostosowania innowacyjnej i sprawdzonej brytyjskiej metodologii szkoleń z zakresu zarządzania do polskich realiów, umożliwiając uczestnictwo w szkoleniach prowadzonych w języku polskim.

 

Kolejnym obszarem szkoleniowym, w którym wyspecjalizowało się Sysco Polska to kształcenie kadr systemu oświaty poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli w zakresie efektywnego przekazywania wiedzy z wykorzystaniem nowoczesnych technik multimedialnych z możliwością uzyskania międzynarodowego certyfikatu QTLS -Qualified Teacher Learning and Skills wydawanego przez The City & Guilds of London, instytucji akredytującej kwalifikacje, jednej z najstarszych w Europie, powstałej w XIX w. w Wielkiej Brytanii.

 

Dotychczas Sysco Polska zrealizowało na terenie całego kraju wile projektów m.in. w ramach działań Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: 6.2, 8.1.1, 8.1.2, 8.2.1, 9.3, 9.4. zaś ze szkoleń i doradztwa skorzystało ponad 3 030 osób, w tym ponad 2 000 osób uzyskało międzynarodowy certyfikat ILM, a 326 osób certyfikat QTLS. Na doświadczenie Sysco Polska w realizacji usług rozwojowych składa się przeprowadzenie ponad 15 800 godzin różnego rodzaju szkoleń, zrealizowanie ok. 15 740 godzin indywidualnego doradztwa oraz aktywność uczestników na platformach e-learningowych obejmująca ponad 22 960 godzin. Sysco Polska jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie oraz do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia.

 

W ofercie Sysco Polska znajdują się również szkolenia takie jak: Kreatywne rozwiązywanie problemów – kluczowe kompetencje biznesowe, Kreatywne rozwiązywanie problemów metodą Edwarda de Bono, Zbuduj swoją markę – praktyczne szkolenie z e-marketingu i social media, Uniwersalne zasady tworzenia strategii organizacji oraz szkolenia ILM.

 

www.syscopolska.pl


Silk Road Poland