Grupa Bumar na posiedzeniu Komisji Obrony Narodowej – 08.06.2011

Dziś obradowała sejmowa Komisja Obrony Narodowej, która zapoznała się z sytuacją spółek przemysłu obronnego w Polsce.  Kondycję oraz wyzwania ppo przedstawili – Mikołaj Budzanowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa, Marcin Idzik, podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej oraz Rafał Baniak, podsekretarz stanu  w Ministerstwie Gospodarki. Minister Budzanowski podkreślał osiągnięcia spółek ppo w zakresie badań i rozwoju na rzecz modernizacji polskiej armii, które jednocześnie przyczyniają się do wzrostu konkurencyjności polskiego przemysłu, a w szczególności takich osiągnięć i produktów, jak radar wielofunkcyjny, uniwersalna platforma gąsiennicowa ANDERS, wieża bezzałogowa, broń modułowa, amunicja, technologia optoelektroniczna etc. Minister zapowiedział przekazanie reszty udziałów SP w spółkach należących do Grupy Bumar spółce dominującej. Posłowie zapoznali się również z najważniejszymi wyzwaniami branży dotyczącymi m.in. wprowadzenia unijnej dyrektywy urynkawiającej zamówienia w dziedzinie uzbrojenia i dalszego przebiegu konsolidacji polskiego potencjału obronnego. 

Posłowie wysłuchali prezentacji skonsolidowanych wyników Grupy Bumar za rok 2010, które przedstawił Edward E. Nowak, Prezes Bumaru.

Grupa Bumar wypracowała w 2010 roku przychody ze sprzedaży na poziomie ponad 3 mld zł, co oznacza 14% wzrost w stosunku do roku poprzedniego.  Zysk z działalności operacyjnej w ostatnim roku wyniósł prawie 182 mln zł i był wyższy od wyniku roku ubiegłego o ponad 48,5 mln zł, zaś jego dynamika wyniosła 36,4%.

Końcowy wynik finansowy Grupy Bumar wyrażony zyskiem brutto wynosił ponad 100  mln zł w 2010 roku, co obrazuje potencjał całej Grupy. Zysk brutto w 2010 roku był wyższy od roku ubiegłego prawie dwukrotnie. W latach 2008 – 2010 średnia dynamika wzrostu zysku brutto wynosi 37%.

www.bumar.com


Silk Road Poland