Gala z okazji 40-lecia OBRSM – 29.06.2011

W tym roku Firma obchodzi jubileusz 40 -lecia istnienia. Z tej okazji w Teatrze im. Ludwika Solskiego w Tarnowie odbyła się oficjalna Uroczystość Jubileuszowa, w której wzięli udział m.in. przedstawiciele władz RP, Wojska Polskiego, Samorządu Terytorialnego, placówek naukowych oraz pracownicy OBRSM.

Galę jubileuszową oficjalnie otworzył Prezes Zarządu Wojciech Gruszecki. W swoim wystąpieniu przypomniał wszystkim zebranym wydarzenia, które złożyły się na 40– letnią historię Ośrodka. Przed 40 laty ministerialną decyzją powołano w Tarnowie instytucję, której zadaniem było konstruować i produkować broń przeciwlotniczą. Siedzibę Ośrodka zlokalizowano na terenie Zakładów Mechanicznych i tam mieści się do dzisiaj. Perspektywy, które stoją przed Spółką w swojej prezentacji przedstawił Dyrektor Tadeusz Świętek.

W uznaniu zasług w dziedzinie rozwoju i umocnienia obronności Państwa Polskiego, Prezydent Rzeczpospolitej Polski przyznał odznaczenia państwowe, które w jego imieniu wręczył Minister Skarbu Aleksander Grad.

Złoty Krzyż Zasługi otrzymał Czesław NIŻANKOWSKI.

Srebrny Krzyż Zasługi otrzymali: Wojciech GRUSZECKI, Tadeusz ŚWIĘTEK, Wiesław ŁABNO.

Brązowy Krzyż Zasługi otrzymał Emil NELEC.

Brązowy Medal za długoletnią służbę otrzymał Jerzy MLECZKO.

W uznaniu zasług w dziedzinie konstrukcji i produkcji nowoczesnego sprzętu wojskowego mającego wpływ na utrzymanie i umocnienie obronności Państwa Polskiego Minister Obrony Narodowej nadał odznaczenia resortowe, które w jego imieniu wręczył generał dywizji Krzysztof SZYMAŃSKI.

Srebrny Medal Za Zasługi Dla Obronności Kraju otrzymali: Ryszard JANISZEWSKI, Zbigniew REMPAŁA, Paweł TYPER, Zbigniew WÓJCIK.

Brązowy Medal Za Zasługi Dla Obronności Kraju otrzymali: Jerzy KIEŁBASA, Łukasz LIGĘZA, Arkadiusz MIERZWA, Zbigniew PANEK, Jerzy SOBKÓW, Paweł WAŁASZEK.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Ryszard Kardasz wraz z Prezesem Zarządu OBR SM wręczyli dyplomy dla najlepszych pracowników podkreślając tym samym ich wkład w sukces tarnowskiego Ośrodka. W plebiscycie przeprowadzonym wśród załogi wygrali: Paweł Typer, Jerzy Mleczko, Piotr Bochenek, Mariusz Mękarski, Zbigniew Wójcik, Tadeusz Świętek, Krzysztof Sosin, Tadeusz Pochroń, Paweł Tomaszewski i Jerzy Blacha.

Po zakończeniu części oficjalnej dla zebranych wystąpił artysta od lat związany z Tarnowem, Andrzej Grabowski w swoim autorskim, kabaretowym repertuarze. Po zakończeniu uroczystości wykonano  pamiątkową fotografię wszystkich gości.

źródło: www.bumar.com


Silk Road Poland