Fundacja „Niezależny Fundusz Kultury POLCANART”

Fundacja "Niezależny Fundusz Kultury POLCANART"

Fundacja "Niezależny Fundusz Kultury POLCANART"Zasadniczym założeniem Fundacji „Niezależny Fundusz Kultury POLCANART” jest strukturalne i alternatywne finansowanie ważnych i wartościowych inicjatyw ze sfery kultury i sztuki w formie corocznych grantów przy współpracy i z subwencji MKiDN oraz firm i instytucji krajowych i zagranicznych.

Kolejnym krokiem naszych działań jest wdrożenie corocznej ogólnopolskiej i światowej akcji społecznej pozyskiwania funduszy na rozwój kultury pod hasłem: „Złotówka na kulturę”, a za granicą „Dollar for culture”, następnie programu pod nazwą „Narodowe granie i śpiewanie” i pilotażowego programu „Chopin i Moniuszko w szkole” w formie lekcyjnych spotkań z młodzieżą gimnazjalna i licealną, którego celem będzie obcowanie na żywo z wielkimi dziełami naszych narodowych kompozytorów w wykonaniu zaangażowanych w program artystów. Priorytetowym i ważnym celem Fundacji będzie próba utworzenia Indywidualnego Funduszu Artysty (IFA), który będzie stanowił alternatywną pomoc dla wszystkich zrzeszanych w nim artystów, których dochody nie przekraczają połowy średniej krajowej lub tych, którym z różnych powodów nie przysługują żadne świadczenia (np. brak stałego zatrudnienia). Fundusz Emerytalny będzie również służył jako dodatkowe zabezpieczenie środków finansowych dla wszystkich w nim zrzeszonych ludzi wolnych zawodów związanych ze sztuką, której ciągle brak w tym środowisku. Stałym i ważnym założeniem w działaniu Fundacji będzie tworzenie nowych trwałych relacji i wymiany kulturalnej z innymi krajami jak np. miedzy Polską i Kanadą, tworzenie nowych oddziałów i zawiązywanie korzystnych umów partnerskich.

Cele Fundacji:

  • wspomagania artystów i animatorów kultury w pozyskiwaniu środków na twórczość i działalność artystyczną;
  • utworzenia funduszu pomocowego na rzecz zrzeszonych artystów w Fundacji;
  • promocji kultury w kraju i za granicą oraz działalności artystycznej poprzez upowszechnianie i wspieranie inicjatyw kulturalnych;
  • wspierania działań w zakresie animacji kultury;
  • kształtowania obywatelskiej aktywności lokalnych społeczności poprzez zainteresowanie sprawami kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz promocja społecznej aktywności kulturalnej;
  • integracji środowisk kultury, rozwijania kontaktów i współpracy między środowiskami, animowania kontaktów, wymiany kulturalnej z zagranicą;
  • upowszechniania kultury regionalnej i transgranicznej;
  • zwiększenia aktywności zawodowej artystów oraz osób wolnych zawodów na rzecz rozwijania kultury, prezentowania dorobku, rozwoju i wymiany kultury pomiędzy Polską i resztą Świata.

 

Fundacja „Niezależny Fundusz Kultury POLCANART”
Plac Inawalidów 10, 01-552 Warszawa
tel + 48 728 987 144
e-mail: fundacja.polcanart@gmail.com
www.fundacjapolcanart.org

 

Złotówka na kulturę


Silk Road Poland

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *