Fundacja Europejskie Centrum Przedsiębiorczości

Fundacja Europejskie Centrum Przedsiębiorczości jest organizacją pozarządową, powstałą w 2005 roku z inicjatywy Europejskiego Centrum Przedsiębiorczości. Fundacja zajmuje się wspieraniem rozwoju przedsiębiorczości, w kompleksowy sposób uzupełniając działalność doradczą EuCP.
Misją Fundacji jest kompleksowe wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości w celu zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw, zadowolenia społecznego i poprawy stanu środowiska.
Serdecznie zachęcamy do wspierania naszej Fundacji, co pozwoli na rozwijanie jej działalności.

Fundacja Europejskie Centrum Przedsiębiorczości spełnia wymogi przewidziane w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych zezwalając na odliczenie kwot darowizn, w kwocie nie wyższej niż 6% – osoby fizyczne oraz 10% – osoby prawne. 
http://www.eucp.pl


Silk Road Poland