Firmy w coraz większym stopniu dbają o dobre samopoczucie pracowników. Sposobem ustanowienie dnia przyjemności w pracy

Kobieta przy komputerze
Kobieta w pracy
Fot. Unsplash

Po pandemii COVID-19 wellbeing pracowników stał się ważnym zagadnieniem dla firm, z których wiele wprowadziło w ostatnim czasie benefity i programy obejmujące m.in. opiekę psychologiczną, warsztaty z radzenia sobie ze stresem, promowanie aktywności fizycznej i profilaktyki zdrowotnej czy działania wspierające work–life balance.

Pluxee zachęca z kolei firmy do ustanowienia oryginalnej inicjatywy z zakresu wellbeingu, jaką jest dzień przyjemności w pracy. – Warto pomyśleć o takim jednym dniu w roku ukierunkowanym na potrzeby i motywacje pracowników. Zachęcamy do tego, żeby organizować go zimową porą, kiedy dopada nas zmęczenie, spadek energii i nastroju. To też szansa na integrację zespołu i zachęta do powrotu do biura – mówi Arkadiusz Rochala, dyrektor generalny Pluxee Polska.

– Pracownik to człowiek, który spędza w pracy około 40 lat swojego dorosłego życia, więc wellbeing jest w tym kontekście bardzo istotnym aspektem, który wpływa na jego zaangażowanie, motywację, samopoczucie, przekłada się na to, w jaki sposób realizuje swoje zadania – mówi agencji Newseria Biznes Katarzyna Turska, dyrektorka HR w Pluxee Polska.

Wellbeing – odnoszący się do ogólnego poziomu zadowolenia, komfortu oraz zdrowia psychicznego i fizycznego pracowników w kontekście ich życia zawodowego – jest dla firm i działów HR coraz ważniejszym zagadnieniem. Zwłaszcza po pandemii COVID-19, która wpłynęła na pogorszenie kondycji psychicznej pracowników, upowszechniła problemy z work–life balance i wypaleniem zawodowym, przyczyniając się do fali „wielkiej rezygnacji”. Nie bez znaczenia jest także otoczenie – wzrost cen i kosztów życia oraz niepewności gospodarczej, które spowodowały zachwianie bezpieczeństwa finansowego pracowników. Pracodawcy są świadomi, że wszystko to wpływa na ich fizyczny i emocjonalny stan, odbijając się na samopoczuciu, a tym samym – na jakości realizowanych przez nich zadań, zaangażowaniu i efektywności w pracy. Dlatego wielu z nich uruchomiło w ostatnim czasie programy wspierające pracowników w radzeniu sobie z obciążeniami psychicznymi, a wellbeing – czyli dobrostan pracowników – stał się jednym z filarów nowoczesnej kultury organizacyjnej.

– Wellbeing to nie jest tylko element HR, ale funkcjonowania całej organizacji. A wszystkie działania, które wpływają na wellbeing pracowników, trzeba zacząć od budowania kultury organizacyjnej opartej na zaufaniu, feedbacku, konstruktywnej krytyce i transparentności. To jest kluczowe, żeby pracownicy dobrze się czuli, byli zmotywowani, mieli ochotę i energię do wykonywania codziennych obowiązków. Kandydaci do pracy szukają z kolei miejsc, które będą dawać im pozytywne doświadczenia, zależy im na kulturze bazującej na docenianiu, otwartości, dialogu i współpracy po to, aby mieli poczucie bezpieczeństwa psychicznego, które ma ogromny wpływ na ich samopoczucie w pracy. To właśnie atmosfera, relacje i docenianie są czynnikami, które – oprócz wynagrodzenia – wpływają na decyzje zawodowe – mówi Katarzyna Turska.

Co istotne, wellbeing powinien być traktowany przez firmy nie jako koszt, ale inwestycja, która przynosi wymierne korzyści, przekładając się m.in. na mniejszą absencję i liczbę zwolnień chorobowych, mniejszą rotację pracowników, większą efektywność, lepsze wyniki finansowe i pozytywny wizerunek pracodawcy.

– Od wellbeingu pracowników i liderów zależy niemal każdy obszar związany ze środowiskiem pracy i obszar HR: rekrutacja, rotacja, atmosfera, relacje. Ma to też przełożenie na jakość pracy, wyniki, kreatywność, innowacje, pracę zespołową, a w końcu na efektywność biznesową i pozycję organizacji – mówi dyrektorka HR w Pluxee Polska.

Jak firmy dbają o wellbeing

W ramach dbałości o wellbeing pracowników firmy wdrażają różne benefity i programy poprzedzone badaniami poziomu satysfakcji z pracy. Jest wśród nich m.in. opieka psychologiczna, warsztaty z radzenia sobie ze stresem, programy promowania aktywności fizycznej i profilaktyki zdrowotnej, działania integrujące i budujące przyjazną atmosferę w zespołach oraz wspierające work–life balance, jak np. elastyczny czas pracy. Z kolei Pluxee zachęca firmy do ustanowienia oryginalnej inicjatywy z zakresu wellbeingi i employee experience, jaką jest dzień przyjemności w pracy.

– Przyjemność jest kojarzona przede wszystkim z życiem prywatnym, ale w sferze zawodowej również odgrywa ważną rolę. Wiąże się z kreatywnością, dobrą energią, integracją zespołu i wpływa na zwiększenie zaangażowania. Może być jednym z elementów przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu – wskazuje Katarzyna Turska.

– Dzień przyjemności ma być okazją do zadbania i docenienia się nawzajem, okazją do małych radości i pokazania, jak ważne jest tworzenie przyjemnej, pozytywnej atmosfery w miejscu pracy, sprawianie, aby praca dawała zadowolenie, pozwalała na zachowanie balansu i godzenie różnych potrzeb. W obecnych, wymagających czasach, kiedy tak dużo mówi się o zjawiskach typu quiet quitting, ma to szczególne znaczenie. Dla liderów może być to również kolejna okazja do docenienia pracownika i przekazania mu prezentu, który wzmocni jego motywację – mówi Arkadiusz Rochala, dyrektor generalny Pluxee Polska.

Pluxee – czyli marka, która kilka miesięcy temu po rebrandingu zastąpiła na polskim rynku Sodexo Benefits & Rewards – 14 lutego zorganizowała u siebie dzień przyjemności w pracy. Jednym z jego elementów była walentynkowa poczta dla pracowników, za której pośrednictwem każdy mógł – anonimowo bądź nie – przesłać słowa podziękowania, docenienia, życzenia czy pozdrowienia do swoich kolegów czy koleżanek z firmy.

– To nasza coroczna tradycja, która cieszy się ogromną popularnością – wymienia Katarzyna Turska. – W tym roku rozszerzyliśmy formułę: poczta doceniania stała się jednym z wielu elementów dnia przyjemności. W programie znalazły się rozmaite atrakcje, z których można było korzystać w ciągu godzin pracy w biurze, na pracowników czekały strefy przyjemności kulinarnych, muzycznych, tanecznych, sportowych czy relaksacyjnych. Stworzyliśmy też mapę przyjemności, która będzie nam na co dzień przypominać o tym, co dla nas ważne, wartościowe i radosne – dodaje.

– Chcemy w ten sposób zadbać o wellbeing naszych pracowników i liderów, ale też zachęcić innych pracodawców oraz HR-owców do wpisania tej idei do kalendarza pracowniczych wydarzeń. Myślę, że warto pomyśleć o takim jednym dniu w roku ukierunkowanym na potrzeby i motywacje pracowników – mówi Arkadiusz Rochala. – Zachęcamy do tego, żeby organizować go zimową porą. Zmęczenie, spadek energii i nastroju, brak słońca, wyczekiwanie wiosny i letnich aktywności to idealny pretekst do tego, żeby wprowadzić do nużącej codzienności pozytywne akcenty. To też szansa na integrację zespołu i zachęta do powrotu do biura, jeśli praca odbywa się głównie zdalnie lub w modelu hybrydowym – dodaje.

Firma promuje też wykorzystywanie kart, jednego z najpopularniejszych benefitów pozapłacowych, właśnie na drobne przyjemności. Przedsiębiorstwa przekazują je pracownikom, którzy aktywują kartę w aplikacji mobilnej Pluxee – tam mogą m.in. sprawdzić saldo i historię transakcji, zarządzać kartą, nadać swój własny PIN oraz uruchomić transakcje online’owe z uwierzytelnieniem płatności. Środki z takiej karty pracownik może przeznaczyć, na co tylko chce.

– To daje pełną wolność wyboru, stanowiąc odpowiedź na aktualne potrzeby konsumenckie. Wiemy z badań, że nasze karty przedpłacone powodują, że ludzie mogą pozwolić sobie na osobiste przyjemności, z których na co dzień nie korzystają, nie przeznaczają na nie środków z podstawowej pensji. A marka Pluxee to przyjemność codzienności, to jest nasza filozofia, to jest nasze pozycjonowanie na rynku. I ono świetnie wpisuje się w potrzeby działów HR dotyczące motywowania pracowników – podkreśla dyrektor generalny Pluxee Polska.

Źródło: Newseria

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *