Europejski dzień konkurencji i konsumentów

– Konkurencja jest fundamentalną cechą wolnego rynku, a w wielu przypadkach jej zakłócenia szkodzą konsumentom, jednak jej ochrona nie jest celem samym w sobie. Powinna nim być natomiast dbałość o dobrobyt konsumentów, stanowiący element nowoczesnej polityki konkurencji – powiedziała Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel, Prezes UOKiK podczas uroczystego otwarcia konferencji. Najważniejsze wydarzenie polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, którego gospodarzem był UOKiK, odbyło się w Poznaniu 24 i 25 listopada.

Prelegenci, wśród których znaleźli się m.in. Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel, Joaquín Almunia, Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej i Profesor Leszek Balcerowicz, byli zgodni co do tego, że konkurencja jest podstawą wolnego rynku. Zapewnia wszystkim większy wybór produktów i usług, stymulując innowacje. Profesor Balcerowicz podkreślił, że bez konkurencji nie można mówić o dobrobycie konsumentów, ani o efektywności przedsiębiorców. Zwrócił także uwagę na konieczność zachowania niezależności organów antymonopolowych, które stojąc na straży prawa konkurencji, nie dopuszczają do powstania rynkowych monopolistów. Z tym poglądem zgodził się także dr Janusz Steinhoff. Zdaniem byłego Wicepremiera i Ministra Gospodarki wyniki uzyskiwane przez rynkowych monopolistów powinny być porównywane do takich, które mogliby uzyskać, gdyby na rynku panowała niezakłócona konkurencja.

Ochrona słabszych uczestników rynku to także kontrola koncentracji przedsiębiorców. Zakazy wydawane są bardzo rzadko, ale mają na celu wyeliminowanie takich transakcji, w wyniku których powstałby podmiot o zbyt dużej sile rynkowej. Innymi słowy – w  konsekwencji przeprowadzenia danej transakcji sytuacja konsumentów nie może ulec pogorszeniu. W tym roku Prezes UOKiK aż 141 razy zgodziła się na zgłoszone do Urzędu fuzje, wydała trzy zgody warunkowe oraz dwa razy sprzeciwiła się transakcjom.
Obecny na konferencji Henk Don z holenderskiego Urzędu Antymonopolowego przedstawił rezultaty badań przeprowadzonych wśród członków Międzynarodowej Sieci Konkurencji. 90 proc. z nich przyznało, że dobrobyt konsumentów powinien być jednym z najważniejszych celów egzekwowania przez organy antymonopolowe zasad prawa konkurencji. Przytoczył także słowa Joaquina Almunii, które padły podczas poprzedniego Europejskiego Dnia Konkurencji: dobrobyt konsumentów wyznacza cele, priorytety oraz nadaje odpowiedni kierunek wydawanym decyzjom organów antymonopolowych.
Z kolei Maciej Szpunar, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, zwrócił uwagę na rolę polityki konkurencji także w kontekście Rynku Wewnętrznego, jako jednego z priorytetów polskiej prezydencji. Ponadto podkreślił istotę jednolitej legislacji dotyczącej ochrony interesów słabszych uczestników rynku – m.in. podczas zakupów w Internecie. Z pewnością przyczyni się do tego przyjęta przez Radę Unii Europejskiej w październiku 2011 roku dyrektywa o prawach konsumentów. Nowe przepisy obejmąniemal wszystkie formy zakupów- dokonywanych zarówno w sklepie, jak i przez telefon, Internet, sprzedażkatalogowąa także w postaci umów zawieranych „na progu” mieszkania. Nowościąjest m.in. ujednolicenie czasu na odstąpienie od umowy zawartej w sieci, który będzie w całej UE wynosił do 14 dni.

Lepsza ochrona konsumentów zwiększy ich zaufanie do przedsiębiorców. Z doświadczeń UOKiK wynika, że przedsiębiorca, który posiada silną pozycję rynkową, często utrudnia konsumentom egzekwowanie ich praw – np. stosując nieuczciwe warunki umów, nie przyznając prawa do zgłoszenia reklamacji, mylnie informując o oferowanych produktach. Prezes Urzędu interweniuje również w takich sytuacjach. Chroniąc słabszych uczestników rynku, Prezes UOKiK wydała w tym roku 179 decyzji w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów, stwierdzając w aż 60 przypadkach zaprzestanie stosowania kwestionowanej praktyki. Ponadto 70 przedsiębiorców dobrowolnie zmieniło niezgodne z prawem działania. Cieszy fakt, że coraz częściej decydują się na taki krok.

Wszystkich, którzy nie mogli wziąć udziału w konferencji zapraszamy do zapoznania się z materiałami na stronie internetowejUOKiK.

Aleksandra Mączyńska, rzecznik prasowy prezydencji w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów


źródło: www.pl2011.eu