EQUINUM Broker

Equinum Broker

Equinum BrokerEQUINUM Broker Sp. z o.o. jest cenionym brokerem ubezpieczeniowym prowadzącym działalność nieprzerwanie od 1997 roku. Przedmiotem naszego działania jest doradztwo w zakresie zarządzania ryzykiem ubezpieczeniowym zarówno dla podmiotów sfery finansów publicznych, jak również Spółek prawa handlowego reprezentujących szerokie spektrum gałęzi przemysłu.

Z doświadczeń i wiedzy naszego Zespołu korzystają między innymi podmioty zobligowane do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym m.in.: jednostki samorządu terytorialnego, administracji publicznej, jednostki kultury, Spółki Skarbu Państwa.

Siedzibą Spółki jest Sosnowiec, co nie zmienia faktu, że brokerzy ubezpieczeniowi EQUINUM obsługują firmy rozsiane na terenie prawie całego kraju.

Na przestrzeni lat, zaufaniem obdarzyło nas blisko 40 tysięcy Klientów, wśród których znajdują się osoby fizyczne, podmioty publiczne, Spółki prawa handlowego (ponad 400), liderzy w swoich branżach, jak i młode, dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwa.

Dużą część naszych Klientów obsługujemy w pełnym zakresie ryzyk, jednak naszą specjalizację stanowią ubezpieczenia: odpowiedzialności cywilnej, odpowiedzialności cywilnej władz Spółki (D&O), od ryzyk cybernetycznych (Cyber Risk) oraz programy dedykowane do pracowników spółek: ubezpieczenia grupowe na życie i programy zdrowotne.

W trosce o zapewnienie naszym Partnerom wszechstronnego i stojącego na najwyższym poziomie serwisu uruchomiliśmy w ramach struktury spółki dział zajmujący się likwidacją szkód. Dzięki temu możemy wspierać naszych Klientów nie tylko na etapie identyfikacji ryzyka, pozyskania z rynku najlepszych rozwiązań i ofert, zarządzania ryzykiem w okresie trwania ochrony lecz także w przypadku powstania szkody.

Ideą EQUINUM Broker jest profesjonalne doradztwo ubezpieczeniowe połączone z zarządzaniem ryzykiem ubezpieczeniowym przy jednoczesnej minimalizacji kosztów.

W działaniu odrzucamy standardowe rozwiązania i nieustannie poszukujemy najlepszych rozwiązań wykorzystując przy tym posiadaną wiedzę, doświadczenie i znajomość zagadnień ubezpieczeniowych. Może właśnie dlatego nasi Klienci szczególnie cenią w nas transparentność, skuteczność i innowacyjność.

Nie jesteśmy dużą korporacją brokerską – dzięki temu zachowaliśmy wrażliwość i umiejętność traktowania każdego Klient w sposób indywidualny i szczególny.

Equinum Broker Sp. z o.o.
ul. Kiepury 11, 41-200 Sosnowiec
tel. +48 32 296 33 11
e-mail: biuro@equinum.pl
www.equinum.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *