ELEKTROWNIA WIATROWA W SOKOŁOWIE PODLASKIM

Elektrownia wiatrowa o mocy 2 MW wraz z infrastrukturą elektroenergetyczną, drogą dojazdową oraz instalacją fotowoltaiczną powstanie w miejscowości Bachorza w gminie Sokołów Podlaski. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekt otrzymał ponad 4,5 mln zł dofinansowania. Dzisiaj umowę w tej sprawie podpisali wicemarszałek Leszek Ruszczyk, Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska oraz beneficjent.

Elektrownia będzie produkowała rocznie ok. 6 325 MWh brutto (5 693 MWh netto) „zielonej” energii elektrycznej. Pozwoli to na zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w produkcji energii w województwie mazowieckim, a także w całym kraju. Mazowsze jest silnie uzależnione od konwencjonalnych źródeł energii, stąd konieczność tworzenia nowych źródeł OZE.

Uruchomienie elektrowni przyczyni się do ochrony środowiska naturalnego – ograniczone zostanie zużycie energii ze źródeł konwencjonalnych, zużycie węgla kamiennego (o 911,22 ton rocznie) i brunatnego (o 2 278,04 ton rocznie), a także emisja CO2 i innych szkodliwych substancji m.in. So2, NO2 i pyłów. Po uruchomieniu elektrowni o 20 proc. wzrośnie łączna moc energii z wiatru wytwarzana na Mazowszu.

Projekt obejmuje m.in. budowę fundamentów, stacji kontenerowej, drogi dojazdowej, placu manewrowego, montaż siłowni oraz prace związane z przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej i zakup instalacji fotowoltaicznej.

Tytuł projektu: Budowa elektrowni wiatrowej o mocy 2 MW w miejscowości Bachorza
Całkowita wartość projektu: 11 205 700,00 zł
Kwota dofinansowania: 4 578 750,00 zł
Beneficjent: JE WIND spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Działanie 4.3. Ochrona powietrza, energetyka

źródło: www.mazowia.eu