dr Krzysztof Gawkowski

gawkowskidr Krzysztof Gawkowski

Ekspert w zakresie administracji samorządowej. Wykładowca w Wyższej Szkole Zarządzania i Prawa im. H. Chodkowskiej oraz Wyższej Szkole Bezpieczeństwa i Ochrony. Ponad 10-letnie doświadczenie w organach uchwałodawczych samorządu terytorialnego.

Koordynator projektów szkoleniowych dotyczących eAdministracji, specjalista w zakresie polityki bezpieczeństwa i zarządzania strukturą organizacyjną jednostek samorządu terytorialnego. Doradca w zakresie komunikacji samorządowej i regionalnej współpracy j.s.t. Partner Komisji Europejskiej i Współtwórca Instytutu Profilaktyki Społecznej. Autor kilkudziesięciu publikacji w zakresie administracji samorządowej i ustroju samorządu terytorialnego.


Silk Road Poland