Dopłaty do oprocentowania kredytów udzielanych przez Bank Spółdzielczy w Mszczonowie – 17.06.2011

W dniu 15.06.2011r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Bankiem Spółdzielczym w Mszczonowie została zawarta Umowa o współpracy w sprawie dopłat ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie do oprocentowania lub częściowej spłaty kapitału kredytów preferencyjnych udzielanych przez Bank Spółdzielczy w Mszczonowie na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowane na terenie województwa mazowieckiego.

W celu uzyskania kredytu należy zgłosić się do najbliższej placówki Banku Spółdzielczego w Mszczonowie.
Adresy placówek [pobierz]

Z ramienia WFOŚiGW w Warszawie informacji nt. dopłat do oprocentowania kredytów z Banku Spółdzielczego w Mszczonowie udziela Przemysław Budzyński tel. /22/ 853-53-21 wew. 134; e-mail: pbudzynski@wfosigw.pl

źródło: www.wfosigw.pl