Czysta energia z odpadów – 12.11.2011

Szwedzkie doświadczenia w zakresie funkcjonowania sektora biogazu mogą być pomocne w realizacji naszych projektów energetycznych – powiedział wiceminister gospodarki Mieczysław Kasprzak otwierając seminarium pn. „Energia z odpadów. Produkcja biogazu – model szwedzki”. Konferencja z udziałem ambasadora Szwecji odbyła się 9 listopada 2011 r. w MG.

Wiceminister Kasprzak podkreślił, że rozwój odnawialnych źródeł energii jest jednym z najważniejszych kierunków Polityki Energetycznej Polski do 2030 r. – Zgodnie z dokumentem udział energii z OZE w końcowym zużyciu energii brutto powinien w 2020 r. osiągnąć poziom około 15,5 proc. – powiedział. Dodał, że najważniejszymi rodzajami OZE w Polsce są energia wiatrowa, słoneczna, biomasa i biogaz.

Wiceminister podkreślił, że duży potencjał energetyczny ma również nasz sektor rolniczy. Przypomniał także, że zgodnie z „Kierunkami rozwoju biogazowni rolniczych w Polsce w latach 2010-2020” do 2020 roku w każdej polskiej gminie powstanie biogazownia wykorzystująca biomasę pochodzenia rolniczego. –Obecnie w całym kraju funkcjonuje 13 biogazowni rolniczych – powiedział.

Ambasador Szwecji Staffan Herrstrom wyjaśnił, że Szwecja nie posiada własnych zasobów paliw kopalnych. – Prawie 85 proc. ciepła w szwedzkiej sieci ciepłowniczej pochodzi z odpadów – zaznaczył.

Herrstrom zwrócił uwagę, że szwedzki model produkcji biogazu stosuje rozwiązania oparte na fermentacji odpadów komunalnych, w tym osadów z oczyszczalni wraz z odpadami rolniczymi oraz produktami ubocznymi przemysłu spożywczego. – W ten sposób rozwiązujemy problem odpadów tworząc energię – podsumował.

źródło:www.chronmyklimat.pl za  Ministerstwo Gospodarki

http://chronmyklimat.pl/energetyka/odnawialne-zrodla-energii/13546-czysta-energia-z-odpadow