Praskie Forum Przedsiębiorczości

Praskie Forum Przedsiębiorczości

Praskie Forum Przedsiębiorczości, organizowane przez Urząd Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy, ma formę wykładów online prowadzonych przez specjalistów z ramienia partnerów projektu, którzy na różnych płaszczyznach wspierają swoimi działaniami przedsiębiorców. Czwartek, 9 lipca 2020, godz. 11:00 […]