Klaster Przemysłowy dawnych terenów Centralnego Okręgu Przemysłowego im. Premiera Eugeniusza Kwiatkowskiego

Klaster COP

Klaster Przemysłowy dawnych terenów Centralnego Okręgu Przemysłowego to organizacja jedyna w swoim rodzaju, nieposiadająca odpowiednika w polskich realiach gospodarczych. Wielobranżowy, ponadregionalny klaster przemysłowy obejmuje swą działalnością obszar nie tylko dawnego Centralnego Okręgu Przemysłowego ale niemalże […]