Opinia KIG w sprawie projektu rozporządzenia Rady Ministrów, uzupełniającego i zmieniającego wcześniejsze regulacje dot. obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych.

Krajowa Izba Gospodarcza pozytywnie odnosi się do przesłanego do konsultacji społecznych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej projektu rozporządzenia Rady Ministrów, uzupełniającego i zmieniającego wcześniejsze regulacje dotyczące obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych.