BGK: Kredyt ekologiczny 2024

Kredyt ekologiczny

Kredyt ekologiczny

Kredyt ekologiczny to dotacja dla przedsiębiorstw sektora MŚP (mikro, małe i średnie) oraz small mid-caps i mid-caps, które chcą zmodernizować posiadaną infrastrukturę (np. budynki, maszyny i urządzenia). Efektem tej modernizacji musi być ograniczenie zużycia energii pierwotnej w zmodernizowanym obszarze o przynajmniej 30 proc. w porównaniu do bieżącego zużycia.

Harmonogram konkursu na kredyt ekologiczny z FENG w 2024 r.

I konkurs:

 • 28 marca – dokumentacja
 • 25 kwietnia – rozpoczęcie naboru
 • 25 lipca – zakończenie naboru

II konkurs:

 • 26 września – dokumentacja
 • 17 października – rozpoczęcie naboru
 • 30 grudnia – zakończenie naboru

O kredycie:

 • Cel – wsparcie przedsiębiorstw – finansowanie inwestycji mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej przedsiębiorstw poprzez modernizację infrastruktury;
 • Grupa docelowa:
  – mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa;
  – mid-caps (do 3000 pracowników);
 • Tryb naboru – konkursowy;
 • Rodzaj instrumentu: dotacja przeznaczona na spłatę kredytu ekologicznego udzielonego przez bank kredytujący.

Informacje o poprzednim konkursie 2023: https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/fundusze-europejskie-dla-nowoczesnej-gospodarki-2021-2027-feng/kredyt-ekologiczny/


Silk Road Poland

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *