Barbakan

Pozostałości murów obronnych Warszawy, wzniesionych w 1548 roku przez Jana Baptystę Wenecjanina na przejściu ze Starego na Nowe Miasto.

źródło: www.um.warszawa.pl


Silk Road Poland