Jest decyzja o likwidacji gimnazjów

Anna Zalewska, Minister Edukacji Narodowej, na posiedzeniu Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, w dniu 13 września 2016 r.

Na obecny system szkolny w Polsce składają się: 6-letnia szkoła podstawowa, 3-letnie gimnazjum, 3-letnie liceum ogólnokształcące albo 4-letnie technikum. Zamiast liceum lub technikum, dostępna jest ścieżka edukacji zawodowej: 3-letnia zasadnicza szkoła zawodowa. Uzupełnieniem systemu jest […]