8 mln zł z Unii na popowodziowe drogi w gminie Słubice

Prace związane z odbudową dróg uszkodzonych podczas ubiegłorocznej powodzi w gminie Słubice (pow. płocki) zostaną dofinansowane ze środków unijnych kwotą ponad 8,4 mln zł. Umowę w tej sprawie podpisali 25 listopada br. marszałek Adam Struzik oraz wójt gminy Słubice Józef Walewski

W wyniku ubiegłorocznej powodzi w gminie Słubice pod wodą znalazło się 11 miejscowości. Ucierpiało około 1400 mieszkańców, zalanych zostało blisko 4200 ha gospodarstw rolnych. Zniszczeniu uległy także drogi w Świniarach, Piotrkówku, Zycku Nowym, Juliszewie, Rybakach, Sadach i Nowym Wiączeminie.

Problemem są rozmyte nawierzchnie, zamulone pasy drogowe, zapadnięte i popękane płyty. Dodatkowo podczas przeprowadzania akcji ratunkowych zalane nawierzchnie te były mocno eksploatowane przede wszystkim przez ciężkie pojazdy.
Projekt odbudowy 21-kilometrowej sieci dróg gminnych, które w razie zagrożenia powodzią umożliwią szybką ewakuację ludzi z terenów znajdujących się w bliskim sąsiedztwie Wisły, jest obecnie w trakcie realizacji. Prace prowadzone są na drogach: G5, G9, G30, G37, G38, G39, G42, G45. Ich nawierzchnia pokryta zostanie warstwą bitumiczną. Planuje się też wyrównanie profilu poprzecznego i podłużnego przy użyciu kruszywa łamanego. Oprócz tego warstwy wiążąca i ścieralna wykonane będą z betonu asfaltowego. Na drogach pojawią się przepusty oraz oznakowanie.

Inwestycja nie tylko poprawi jakość życia mieszkańców gminy Słubice, ale przede wszystkim zwiększy ich poczucie bezpieczeństwa. Powódź była lekcją dla nas wszystkich. Dotknęła mieszkańców gmin nadwiślańskich oraz samorządy lokalne, które z dnia na dzień stanęły przed koniecznością szukania środków na usuwanie zniszczeń. Dofinansowanie unijne jest w tej sytuacji dużym wsparciem –podkreślił Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.

Tytuł projektu: Odbudowa dróg gminnych: G5, G9, G30, G37, G38, G39, G42, G45 uszkodzonych w wyniku powodzi 2010 r. na terenie gminy Słubice

Całkowita wartość projektu – 8 651 828,65 zł

Kwota dofinansowania – 8 411 863 zł

Beneficjent – Gmina Słubice

źródło: www.mazovia.pl

 


Silk Road Poland