52 afrykańskie kraje tworzą największą na świecie strefę wolnego handlu

7 lipca br. nastąpiła oficjalna inauguracja największej na świecie strefy wolnego handlu – Afrykańskiej Kontynentalnej Strefy Wolnego Handlu (AfCFTA).

Polski Instytut Ekonomiczny, w najnowszym wydaniu swojego magazynu wskazuje, iż jest to największe porozumienie o wolnym handlu od czasu utworzenia Światowej Organizacji Handlu w 1994 r. Jak czytamy w magazynie PIE, umowa o AfCFTA weszła w życie 30 maja i przystąpiło do niej 52 z 55 państw Unii Afrykańskiej, a 24 kraje złożyły już dokumenty ratyfikacyjne. Wśród trzech państw, które nie przyjęły porozumienia znalazła się Nigeria – największa z afrykańskich gospodarek. Wiąże się to z negatywnym stanowiskiem rządu nigeryjskiego, na który wpływ ma postawa tamtejszego biznesu i związków zawodowych. Pozostałe dwa kraje to Benin i Erytrea.

AfCFTA – największa światowa strefa wolnego handlu w Afryce może okazać się szansą dla polskich firm

AfCFTA ma na celu utworzenie jednolitego kontynentalnego rynku towarów i usług, ze swobodnym przepływem pracowników i inwestycji. Według analizy przeprowadzonej przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy (IMF – International Monetary Fund) AfCFTA może wyzwolić potencjał rozwojowy Afryki i przyczynić się do rozwinięcia współpracy gospodarczej między afrykańskimi krajami, a co za tym idzie doprowadzić do powstania zintegrowanej z gospodarką światową „Fabryki Afryka”, na wzór kontynentalnych „fabryk” funkcjonujących już w Europie, Ameryce Północnej i Azji.

Badania przeprowadzone przez Konferencję Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD) wskazują, że długookresowym efektem całkowitego zniesienia ceł w handlu między krajami Afryki byłoby zwiększenie o ok. 1/3 eksportu wewnątrzafrykańskiego oraz redukcja o połowę deficytu handlowego Afryki. Produkt krajowy brutto i zatrudnienie na kontynencie wzrosłyby odpowiednio o 0,97 proc. i 1,17 proc.

Jak czytamy w magazynie PIE „rynki afrykańskie nie budziły dotychczas znaczącego zainteresowania naszych eksporterów”. Polski eksport do Afryki w 2018 r. wynosił tylko 2,8 mld USD (1,1 proc. eksportu ogółem), przy czym 2/3 jego wartości przypadało na zaledwie 4 kraje z północnego i południowego krańca kontynentu: RPA (z udziałem 28 proc.), Algierię (13,6 proc.), Maroko (13,2 proc.) i Egipt (11,5 proc.).

Jak podkreśla PIE: „Ewentualny impuls rozwojowy dla gospodarek afrykańskich w następstwie wejścia w życie umowy AfCFTA mógłby stworzyć dodatkowe szanse współpracy, również dla polskich przedsiębiorców”.

źródło: PIE / DSBJ

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *