29.12.2011 W III kwartale 2011 r. spadła liczba zatrudnionych

Raport NBP: Spadła liczba pracowników w przemyśle, nie zmieniła w usługach i wzrosła w budownictwie – wynika z najnowszego raportu NBP o rynku pracy.

Instytut Ekonomiczny NBP co kwartał przygotowuje analizę rynku pracy. Najnowsza, opublikowana 29 grudnia na stronie www.nbp.pl pokazuje, że w III kwartale 2011 r. utrzymywały się niekorzystne tendencje obserwowane w II kwartale. Co więcej, po raz pierwszy od początku 2010 r. obniżył się poziom zatrudnienia w porównaniu do poprzedniego kwartału. W przemyśle spadł o 0,6 procent, w podobnej skali w rolnictwie. W usługach zatrudnienie pozostało bez zmian, wzrosło zaś w budownictwie. Kurczy się sektor publiczny, w którym ubyło – w porównaniu do III kwartału 2010 r. – 150 tys. miejsc pracy. O 2 procent wzrosło za to liczone rok do roku zatrudnienie w sektorze prywatnym. Należy jednak pamiętać, że te różnice pomiędzy sektorami są również efektem prywatyzacji. Jak piszą autorzy raportu, sektor publiczny nadal daje pracę ok. 26-27 procent zatrudnionych.

W III kwartale 2011 r. nadal zwiększał się wskaźnik aktywności zawodowej Polaków, co zawdzięczamy głównie ograniczeniu możliwości przechodzenia na wcześniejsze emerytury. Rośnie on od 2007 roku, ostatnio jednak w coraz wolniejszym tempie.

Wskaźnik bezrobocia BAEL wzrósł z 9,6 w II kwartale do 9,7 procent. Jest bliski przeciętnemu wskaźnikowi bezrobocia dla całej UE, który w tym okresie wyniósł 9,8 procent. Wszędzie w Europie największym problemem jest wysokie bezrobocie wśród ludzi młodych, do 25 roku życia, zwłaszcza słabiej wykształconych.

Przeciętna płaca realna wzrosła w III kwartale o 2,4 procent (rok do roku). Szybciej rosła wydajność, co oznacza zmniejszenie kosztów pracy.

W najnowszym raporcie NBP znajduje się też obszerna analiza dotycząca płacy minimalnej. Autorzy raportu wskazują, że obecnie płaca minimalna w Polsce wynosi 42 procent przeciętnego wynagrodzenia, co w ujęciu względnym stanowi wysoki odsetek w porównaniu z innymi krajami OECD. Płacę minimalną otrzymuje 4-5 procent zatrudnionych. Szybki wzrost tej płacy może powodować zwiększenie bezrobocia wśród najmniej zarabiających.

źródło: www.nbp.pl