28.12.2011 Spotkanie w sprawie utworzenia Mazowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego w Płońsku

28 grudnia br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie odbyło się spotkanie w sprawie utworzenia Mazowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego w Płońsku. Podczas dyskusji Samorząd Województwa Mazowieckiego reprezentowali m.in. marszałek Adam Struzik oraz członek zarządu Janina Ewa Orzełowska.

Mazowiecki Park Naukowo-Technologiczny w Płońsku ma kompleksowo wspierać innowacyjny rozwój obszarów wiejskich. Jego zadaniem będzie identyfikowanie realnych problemów spowalniających rozwój i wyszukiwanie środków zaradczych poprzez konsultacje z odpowiednimi instytucjami. Celem planowanego przedsięwzięcia jest również zwiększenie efektywności ekonomicznej technologii produkcji, analiza i poprawa jakości produktów podlegających przetworzeniu przez przedsiębiorstwa oraz zapewnienie możliwości prezentacji, sprzedaży i zakupu zwierząt hodowlanych. Park to także szansa dla rolników na poznawanie innowacyjnych rozwiązań technicznych i nowych technologii. Zdobyta wiedza ma być z kolei wdrażana w codziennych praktykach.

Marszałek Adam Struzik zwrócił uwagę, że konieczność efektywnego konkurowania w wymiarze europejskim wymaga współpracy między przedsiębiorstwami, uczelniami wyższymi oraz pomiędzy firmami i sferą B+R (badania i rozwój). Taką właśnie możliwość daje planowana inwestycja. Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska podkreśliła zaś, że płoński projekt wychodzi naprzeciw potrzebom innowacyjnego gospodarstwa rolnego, oferując rozwiązania nowoczesne i kompleksowe.

źródło: www.mazovia.pl