21.11.2011 – Energia – wspólna sprawa

W poniedziałek 21 listopada, godz. 11.00, w sali Europa w Centrum Konferencyjnym Zielna odbędzie się wspólny briefing stołecznego ratusza i RWE Stoen Operator poświęcony bezpieczeństwu energetycznemu stolicy i planom inwestycyjnym firmy w latach 2011-2015.

W spotkaniu udział wezmą Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy Jarosław Kochaniak oraz prezes RWE Stoen Operator Robert Stelmaszczyk.

Wspólna sprawa: współpraca miasto – operatorzy

W Warszawie od lat sprawdza się koncepcja zaopatrzenia w media energetyczne przez podmioty komercyjne. Przedsiębiorstwa konkurując ze sobą, jednocześnie ze sobą współpracują w ramach struktur zorganizowanych przez miasto, które stwarza sprzyjające warunki do prowadzenia przez nie działalności gospodarczej, w tym również, a może przede wszystkim, do rozbudowy na potrzeby bezpieczeństwa energetycznego miasta ich infrastruktury technicznej.
W obszarze rozwoju zdolności wytwórczych i przesyłowych współpraca z operatorami nakierowana jest na tworzenie optymalnych warunków dla realizacji kontynuowanych i planowanych inwestycji a także działań modernizacyjnych.

Współpraca odbywa się poprzez struktury sformalizowane jak np. Zespół Współpracy Miasto – VHP – SPEC S.A., organizowane corocznie Fora Energetyczne Operatorów Systemów i Odbiorców Energii i Paliw, jak również poprzez ścisłą współpracę bezpośrednią Biura Infrastruktury z operatorami.

Najbliższe Forum odbędzie się już 23 listopada br. pod hasłem  „Synergia w działaniu podmiotów lokalnych (gmin i przedsiębiorstw energetycznych) w rozwiązywaniu problemów bezpieczeństwa energetycznego Warszawy i okolic”.

Kolejnym obszarem współpracy na linii miasto-przedsiębiorcy jest redukcja emisji Co2. Realizacja priorytetów miasta wyznaczonych przez uchwalony tej jesieni „Plan działań na rzecz zrównoważonego zużycia energii dla Warszawy w perspektywie do 2020 roku” www.infrastruktura.um.warszawa.pl będzie wielkim wyzwaniem. Oddziaływanie energetyki na środowisko pozostaje w sferze zainteresowań zarówno miasta jak i przedsiębiorstw energetycznych, jako podstawowy czynnik wpływający na komfort życia mieszkańców. Podstawą działań w tym zakresie są oczywiście proekologiczne inwestycje prowadzone przez przedsiębiorstwa energetyczne, na które miasto nie posiada bezpośredniego wpływu.

W latach 2011-2015 spółka RWE Stoen Operator planuje przeznaczyć na inwestycje 1 miliard 95 milionów złotych. W samym 2011 roku suma przeznaczona na inwestycje sięgnie 198 milionów zł. Są to kwoty zaakceptowane przez Urząd Regulacji Energetyki. Po raz pierwszy przyjęto długoletni plan inwestycyjny w sieć elektroenergetyczną w Warszawie.

źródło: www.um.warszawa.pl