20.01.2012 Ułatwienia dla radomskich przedsiębiorców

Radom stał się udziałowcem, powołanego przez marszałka, Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. – ogłoszono 20 stycznia br. podczas konferencji prasowej. Dla lokalnych przedsiębiorców oznacza to ułatwienia pozyskiwania poręczeń przy ubieganiu się o kredyty i pożyczki.

Przystąpienie Radomia do MFPK to inicjatywa wicemarszałka Leszka Ruszczyka oraz wiceprezydenta miasta Krzysztofa Ferensztajna. Radom wniósł udział w wysokości 50 tys. zł.

Współpraca miasta z funduszem przyniesie bezpośrednie korzyści właścicielom mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z Radomia i okolic. To szansa dla ludzi podejmujących nowe wyzwania biznesowe i poszukujących kapitału na start firmy, ale również osób bezrobotnych, czekających na nowe miejsca pracy w rozwijających się radomskich przedsiębiorstwach.

Cieszy mnie przystąpienie Radomia do funduszu. Daje on przedsiębiorcom możliwość poradzenia sobie z kryzysem – powiedział, podczas konferencji, wicemarszałek Leszek Ruszczyk. Zaostrzona polityka kredytowa banków blokuje rozwój niektórych firm. Wierzę, że ambitni i pomysłowi radomianie, dzięki dodatkowym środkom, znajdą sposób, by ich firmy rozwinęły skrzydła i energicznie wkroczyły na regionalne i krajowe rynki – podsumował wicemarszałek.

Jak to wygląda w praktyce? Przedsiębiorca, który rozpoczyna działalność lub chce rozwinąć swoją firmę, potrzebuje na ten cel finansów. Najczęściej zmuszony jest wziąć w banku kredyt. Jednak zasady otrzymywania wsparcia finansowego są coraz bardziej rygorystyczne. Gdy bank uzna, co się często zdarza, że przedsiębiorca nie ma wystarczającej zdolności kredytowej, wówczas o pomoc można się ubiegać w Mazowieckim Funduszu Poręczeń Kredytowych. Fundusz dokonuje analizy firmy i podejmuje decyzje o tym, czy przyzna poręczenie. Jeśli przedsiębiorca je uzyska, bank udzieli mu kredytu.

Właściciele radomskich firm mogą liczyć na wymierne korzyści współpracy Radomia z funduszem. Nie poniosą oni opłat przy składaniu wniosku o udzielenie poręczenia. Mogą też skorzystać z preferencyjnych warunków cenowych za udzielone poręczenia do kredytów i pożyczek na rozwój firmy i innowacyjne podejście do biznesu. Uzyskane poręczenie to również szansa na obniżenie kosztu kredytu.

W najbliższym czasie planowane jest uruchomienie placówki MFPK w Radomiu, co pozwoli na bezpośrednie korzystanie z doradztwa biznesowego, np. w kwestii wykorzystania środków unijnych czy tworzenia biznesplanu. Przedsiębiorcy będą mogli także liczyć na dostęp do informacji gospodarczych – udział w konferencjach, seminariach, spotkaniach indywidualnych.

Rada Miasta Radomia podjęła stosowną uchwałę 12 grudnia 2011 r., a MFPK przyjęło nowego udziałowca 29 grudnia 2011 r. na spotkaniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. powstał w 2003 r., w ramach programu tworzenia ogólnopolskiego systemu funduszy poręczeniowych i pożyczkowych, który stanowił połączenie inicjatyw i działań samorządów regionalnych oraz instytucji rządowych. To największy regionalny fundusz poręczeniowy, którego statutowym zadaniem jest pomoc przedsiębiorcom z segmentu MSP w zakresie zwiększania dostępności do zewnętrznych źródeł finansowania. Stałe pozyskiwanie kapitału poręczycielskiego przez MFPK oraz coraz większe zainteresowanie instytucji finansowych (banków) współpracą z funduszem do tej pory ułatwiło prowadzenie biznesu prawie 3000 przedsiębiorstw. Maksymalna wartość jednostkowego poręczenia funduszu nie może przekroczyć 70% wartości  zobowiązania kredytowego.

Aktywna polityka poręczeniowa funduszu ma na celu stworzenie silnych więzi i partnerskich kontaktów pomiędzy sektorem prywatnym i publicznym w zakresie wsparcia wszelkich działań rozwojowych sektora MSP na terenie Mazowsza. Dzięki unijnemu dofinansowaniu, jakie w ramach RPO WM 2007-2013 uzyskał na ten cel MFPK, mazowieckie samorządy mogą, z jeszcze większą intensywnością, wykorzystywać poręczenie jako skuteczne narzędzie walki o rozwój przedsiębiorczości, spadek stopy bezrobocia i zmianę wizerunku mazowieckich miast.

źródło: www.mazovia.pl