16.01.2012 Samorządy o gazie łupkowym (Mazowsze)

16 stycznia br. w Urzędzie Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli województw w sprawie poszukiwania i wydobywania gazu ze złóż łupkowych. Samorząd Województwa Mazowieckiego reprezentowali marszałek Adam Struzik i członek zarządu Janina Ewa Orzełowska.

Omówiono m.in. możliwość prowadzenia samorządowej kampanii informacyjnej w regionach, ponieważ świadomość mieszkańców odnośnie możliwych korzyści i problemów związanych z wydobywaniem gazu z łupków jest wciąż bardzo niska. Ze względu na szansę dla kraju, związaną z potencjalną obecnością złóż należy podjąć działania, które dostarczą mieszkańcom rzetelnej wiedzy i pomogą przeciwdziałać niezadowoleniu i obawom.

Kolejnym aspektem na który zwracali uwagę uczestnicy spotkania były zapisy obecnie obowiązujących aktów prawnych, związanych z poszukiwaniem i wydobyciem złóż  w Polsce, oraz możliwości i kierunki ich zmian, celem lepszego dopasowania polskich przepisów do aktualnych warunków i potrzeb regionów. W ramach lepszej współpracy ze stroną rządową, uwagi zebrane w poszczególnych regionach należy przekazać stronie rządowej i współpracować z nią, aby propozycje ustaw były bardziej przejrzyste. Intencją Marszałków jest inicjowanie i wspieranie wzajemnej współpracy w zakresie wydobycia i wykorzystania gazu z łupków oraz powiązanych gałęzi przemysłu i usług.

W ramach spotkania dyskutowano nad możliwością włączenia się samorządów do dialogu na poziomie europejskim tak, aby uregulowania prawne zależne od instytucji unijnych nie utrudniły możliwości korzystania ze złóż na rzecz bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Podsumowując marszałek Adam Struzik wyraził głęboką nadzieję że rozmowy i ustalenia będą owocne, przyniosą rezultaty i w konsekwencji przyczynia się do poprawy jakości mieszkańców każdego z regionów.

źródło: www.mazovia.pl