151 inwestycji prowadzonych przez PAIiIZ

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych prowadzi obecnie 151 inwestycji o łącznej wartości 5,7 mld euro, które mogą stworzyć blisko 40 tysięcy.

Najwięcej projektów pochodzi ze Stanów Zjednoczonych (43 projekty o łącznej wartości 1382 mln euro mogą stworzyć 8547 miejsc pracy), Wielkiej Brytanii (16 projektów wartych 373,8 mln euro, 5802 planowanych miejsc pracy), Niemiec (16 projektów o wartości 524,6 mln euro, 4527 miejsc pracy) oraz z Chin (10 projektów wartych 207,5 mln euro, 1271 planowanych miejsc pracy)
Dużych zmian nie ma również w zakresie najpopularniejszych sektorów: 29 projektów zalicza się do branży motoryzacyjnej (ich łączna wartość to 1911,5 mln euro, a liczba planowanych miejsc pracy – 11444),  28 do sektora usług wspólnych – BPO (wartość 27 mln euro, 6457 planowanych miejsc pracy), 11 do maszynowego (wartość – 654 mln euro, 2909 miejsc pracy), oraz 8 do sektora badawczo-rozwojowego  (o wartości 11,1 mln euro, 795 planowanych  miejsc pracy)

źródło: www.paiz.gov.pl