150 mln zł dla Portu Lotniczego Warszawa-Modlin

Na ostatnią prostą wkracza nie tylko budowa portu lotniczego w Modlinie, ale i proces jego finansowania. Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o. pozyska 150 mln zł na finansowanie inwestycji za sprawą umowy wsparcia, która została podpisana 10 stycznia br. w urzędzie marszałkowskim.

Dla Lotniska Warszawa-Modlin emisja obligacji oznacza domknięcie finansowania inwestycji. Na mocy zmienionej wcześniej umowy spółki, województwo zobowiązało się do podnoszenia kapitału zakładowego spółki poprzez objęcie nowych udziałów, w przypadku gdy spółka nie będzie w stanie samodzielnie zgromadzić odpowiednich środków na wykup obligacji.
– Lotnisko w Modlinie to jedna z najważniejszych inwestycji na Mazowszu. Dziś można już powiedzieć, że wychodzimy na ostatnią prostą i to zarówno jeśli chodzi o kwestie finansowe, jak i sam proces inwestycyjny. A pamiętajmy, że wszystko to dzieje się w mało przyjaznym dla inwestycji okresie, mocno naznaczonym skutkami kryzysu. Do tej pory województwo objęło udziały w podwyższonym kapitale zakładowym spółki na kwotę blisko 100 mln zł, a teraz zabezpieczyło na ten cel kolejne 200 mln zł – podkreślił wicemarszałek Krzysztof Grzegorz Strzałkowski.

Spółka i Bank Pekao S.A. podpisały umowę w sprawie emisji obligacji 28 października  2011 r. W ten sposób Port Lotniczy Warszawa-Modlin pozyska środki na finansowanie prowadzonej inwestycji mającej na celu powstanie lotniska komunikacyjnego.  Zgodnie z umową obligacje mają być wykupione do końca września 2020 roku. Proces pozyskiwania finansowania trwał około roku. Brały w nim udział trzy instytucje finansowe zainteresowane emisją obligacji  dla Portu Lotniczego Warszawa-Modlin.

Lotnisko Warszawa-Modlin zmienia się niemal każdego dnia. Część lotnicza portu jest już na ukończeniu. Gotowa jest droga startowa o długości 2500 m wraz z systemem odwadniającym. Roboty prowadzone są jeszcze na drogach kołowania i drogach technicznych lotniska. Terminal jest już obiektem zamkniętym. Trwa jego wykańczanie i wyposażanie m.in. montowany jest system bagażowy i pierwsze stanowiska check-in. Prowadzone są odbiory kilku obiektów – głównego punktu kontroli i budynków biurowych. Do końca zbliżają się też roboty budowlane dróg dojazdowych i parkingów. Zakupywany jest też sprzęt i wyposażenie lotniska.

Umowę wsparcia podpisali wspólnicy i członkowie zarządu spółki oraz przedstawiciele Banku Pekao S.A. Samorząd Województwa Mazowieckiego reprezentowali wicemarszałek Krzysztof Grzegorz Strzałkowski, członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Wiesław Raboszuk, a także skarbnik województwa Marek Miesztalski. Agencję Mienia Wojskowego reprezentował prezes Krzysztof Michalski. W imieniu Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” dokument podpisali:  naczelny dyrektor Michał Marzec oraz dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego PPL  Stanisław Kuna.  Reprezentantem  Nowego Dworu Mazowieckiego był burmistrz Jacek Kowalski. Ze strony Spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa – Modlin podpisy złożyli prezes zarządu Piotr Okienczyc oraz wiceprezes Marcin Danił. Sygnatariuszem umowy wsparcia był również Bank Pekao S.A. reprezentowany przez Andrzeja Kopyrskiego – wiceprezesa Banku.

Udziałowcy spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa – Modlin:

Agencja Mienia Wojskowego – 34,43 %

Samorząd Województwa Mazowieckiego – 30,37 %

Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze – 30,39 %

Miasto Nowy Dwór Mazowiecki – 4,81 %

Wartość projektu pod nazwą „Uruchomienia lotniska komunikacyjnego poprzez modernizację istniejącej oraz budowę nowej infrastruktury związanej z obsługą samolotów, pasażerów i ładunków na terenie byłego lotniska wojskowego w Modlinie” wynosi 331 807 669,05 zł

Dofinansowanie ze środków wspólnotowych (EFRR): 64 736 000,00 zł

Dofinansowanie z budżet państwa: 11 424 000,00 zł

Środki własne: 255 647 669,05 zł

źródło: www.mazovia.pl

 


Silk Road Poland