07.12.2011 Nowoczesna fabryka prochu powstanie w Pionkach

6 grudnia w obecności Pana Mikołaja Budzanowskiego, Ministra Skarbu Państwa  Prezes Zarządu Bumar Amunicja S.A. Pan Waldemar Skowron oraz Pan Beat Steuri, Prezes Zarządu Nitrochemie podpisali list intencyjny pomiędzy w sprawie wspólnej budowy nowoczesnej fabryki prochu w Pionkach.

Głównym celem inwestycji jest zabezpieczenie strategicznych dostaw prochu dla potrzeb Polskich Sił Zbrojnych. Udział szwajcarskiej firmy Nitrochemie należącej do grupy Rheinmetall we wspólnym przedsięwzięciu zagwarantuje dostęp do nieobecnej w Polsce technologii produkcji nowoczesnych typów prochu spełniających standardy NATO.

Nowy Zakład Produkcji Prochu zlokalizowany będzie w Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, podstrefie Pionki, na terenie Zakładów Produkcji Specjalnej Sp. z o.o. Budowa nowoczesnej fabryki i najnowcześniejszych linii technologicznych we współpracy z doświadczonym partnerem zagranicznym w dziedzinie produkcji prochów jest kolejnym krokiem w rozwoju polskiego potencjału obronnego skupionego w Grupie Bumar. Podpisany list intencyjny jest szansą na efektywne wykorzystanie potencjału ZPS w Pionkach.

Oddanie fabryki do użytku planowane jest na rok 2014.

źródło: www.bumar.com