07.11.2011 Kongres Kolejowy na Mazowszu

O kluczowych wyzwaniach stojących przed polskim transportem szynowym dyskutowano 7 listopada br. w Warszawie podczas Kongresu Kolejowego. W spotkaniu wziął udział m.in. Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, który na przykładzie rozwoju Kolei Mazowieckich i Warszawskiej Kolei Dojazdowej zaprezentował słuchaczom potrzebę tworzenia efektywnych pasażerskich połączeń kolejowych.
Celem Kongresu było stworzenie możliwości ogólnokrajowej dyskusji o kondycji sektora kolejowego – jego rozwoju i wpływie na postęp gospodarczy, naukę, strukturę zatrudnienia czy migracje społeczne. Uznano, że polska kolej musi stawić czoła szeregowi wyzwań, począwszy od konfrontacji z potrzebami społecznymi, po weryfikację planów reorganizacyjnych i skuteczne doprowadzenie do końca procesu usamorządowienia.
Podczas panelu „Kolej i samorząd” rozmawiano o skutecznych metodach organizacji regionalnego transportu kolejowego. Zastanawiano się, czy samorządy staną się realnymi gospodarzami kolei pasażerskich w Polsce oraz dyskutowano o przyszłości spółki Przewozy Regionalne.

Podczas swojego wystąpienia marszałek Adam Struzik zwrócił uwagę, iż newralgicznym miejscem na mapie publicznego transportu kolejowego jest Warszawa, koncentrująca znaczny potencjał społeczny i gospodarczy Mazowsza. Pełni ona funkcję centrum życia politycznego, gospodarczego i współpracy międzynarodowej, a ponadto jest wiodącym ośrodkiem nauki i szkolnictwa wyższego oraz kultury. Wszystko to sprawia, że dojazdy do Warszawy jako miejsca pracy i nauki stają się koniecznością dla coraz większej liczby mieszkańców Mazowsza. Stąd rozbudowany system transportu publicznego w województwie mazowieckim.

Dobrze rozwinięta kolej regionalna staje sie coraz ważniejszym czynnikiem lokalizacji działalności gospodarczej na kilku płaszczyznach – podkreślił marszałek. Dużym przedsiębiorcom zapewnia łączność z wyspecjalizowaną kadrą, zaś firmom lokującym swoją działalność poza aglomeracją ułatwia  kontakty z  ogromnym rynkiem zbytu na produkty i usługi.
Marszałek dodał także, że dzięki inwestycjom taborowym dokonanym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, zdecydowanie poprawił się komfort podróży. Obecnie Koleje Mazowieckie są, pod względem liczby nowego taboru, najnowocześniejszym przewoźnikiem w Polsce. Ale wiele pozostaje jeszcze do zrobienia. Na etapie realizacji jest m.in. projekt „Parkuj i Jedź”, który zakłada wybudowanie 40 parkingów na terenie Mazowsza. Przedsięwzięcie ma zachęcać coraz większą liczbę kierowców do pozostawiania aut w wyznaczonych miejscach i kontynuowania podróży pociągiem. Ważnym zadaniem jest także dążenie do poprawy bezpieczeństwa podróżnych w pociągach i na dworcach. Służy temu monitoring, ochrona i współpraca ze służbami porządkowymi.
Rozwój kolei regionalnych i aglomeracyjnych przyspiesza procesy rozwojowe w regionie i przyczynia się do podnoszenia jego konkurencyjności. Z drugiej strony stanowi ważny czynnik oddziaływania na strukturę społeczną: mobilizuje do poszukiwania pracy i podnoszenia kwalifikacji poza miejscem zamieszkania, a także wpływa na poziom dochodów i standard życia mieszkańców. Dobra kondycja spółek przewozowych jest również świadectwem dobrego zarządzania regionem i jego zasobami – podsumował marszałek.

 

źródło: www.mazovia.pl