02.01.2012 Spotkanie z przedstawicielami Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych

W 2011 roku Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych oraz Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego poinformowały o wspólnym opracowaniu technologii pozyskiwania wysokiej jakości dużych fragmentów grafenu. 2 stycznia br. o możliwościach związanych z tym odkryciem z naukowcami dyskutował marszałek Adam Struzik.

Podczas spotkania przedstawiciele Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych przybliżyli ideę, zakres oraz etap prowadzonych prac. Naukowcy opatentowali metodę wytwarzania wyjątkowo dużych płytek grafenu o wysokiej jakości. Na razie jest to jednak tylko surowiec. Dlatego zastanawiano się nad możliwościami wykorzystania odkrycia w różnych dziedzinach gospodarki. Dyskutowano o konkretnych gałęziach przemysłu i potencjalnych zyskach ze sprzedaży materiału.

Marszałek Adam Struzik podkreślił, że opracowanie technologii pozyskiwania grafenu to milowy krok dla polskiego świata nauki. Dodał, że Samorząd Województwa Mazowieckiego konsekwentnie wspiera i promuje innowacyjne pomysły oraz prorozwojowe inicjatywy. Dlatego, w związku z odkryciem, w pierwszym kwartale 2012 roku planowane jest spotkanie z izbami gospodarczymi, stowarzyszeniami i innymi instytucjami zrzeszającymi przedsiębiorców, w celu przybliżenia zastosowań grafenu.

Uczestnicy spotkania podkreślili, że polska technologia wytwarzania grafenu jest jedną z wiodących w skali światowej. Pomocna w zakresie wyboru właściwie ukierunkowanych działań związanych z odkryciem ma być, specjalnie powołana, Agencja Rozwoju Przemysłu. Jej celem jest poszukiwanie produktów rynkowych wykorzystujących grafen wytwarzany według polskiej technologii.

Grafen ma niezwykłe właściwości – należą do nich: ogromna wytrzymałość, elastyczność, wielka ruchliwość elektronów i, co za tym idzie, doskonała przewodność cieplna i elektryczna. Zastosowania grafenu jest niezwykle szerokie: od półprzewodników – z szansami na szybkie układy scalone i pamięci o „wiecznej” trwałości, przez ekrany dotykowe, ogniwa słoneczne nowej generacji, detektory gazów, po materiały kompozytowe, a więc tworzywa sztuczne przewodzące ciepło i prąd elektryczny, możliwe do wykorzystania m.in. w przemyśle lotniczym czy kosmicznym.

źródło: www.mazovia.pl

 


Silk Road Poland