TTG Wiadomości Gospodarcze

TTG Wiadomości Gospodarcze, to dwumiesięcznik samorządu gospodarczego, skierowany do przedsiębiorców i organizacji, nastawiony na współpracę ogólnopolską i międzynarodową. Gazeta jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku na rzetelne wiadomości gospodarcze, bez kontekstu politycznego.

  • nakład – 20 000 egzemplarzy
  • format – A3,
  • materiał – papier gazetowy
  • ilość stron – od 24
  • dystrybucja – wysyłka pocztowa adresowana do członków Izb oraz VIP (ok 10 000 odbiorców), ponadto dystrybucja w wybranych hotelach, na terenie targów, wydarzeń biznesowych, na konferencjach gospodarczych oraz konferencjach prasowych, objętych patronatem przez członków Konsorcjum Izb i Organizacji Gospodarczych.

Najnowsze wydanie