TTG Wiadomości Gospodarcze

TTG Wiadomości Gospodarcze to miesięcznik samorządu gospodarczego, skierowany do przedsiębiorców i organizacji, nastawiony na współpracę ogólnopolską i międzynarodową. Gazeta jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku na rzetelne wiadomości gospodarcze, bez kontekstu politycznego.

  • nakład – 20 000 egzemplarzy
  • format – A4
  • okładka – kreda
  • środek – papier gazetowy
  • liczba stron – od 48
  • dystrybucja – wysyłka pocztowa adresowana do członków Izb oraz VIP (ok. 5 000 odbiorców)
  • ponadto dystrybucja w wybranych hotelach, na terenie targów, wydarzeń biznesowych, na konferencjach gospodarczych oraz konferencjach prasowych objętych patronatem przez członków Konsorcjum Izb i Organizacji Gospodarczych.

 

Najnowsze wydanie

Wydania archiwalne