Kongres Gospodarczy Europy Centralnej i Wschodniej

Kongres Gospodarczy Europy Centralnej i Wschodniej

Kongres Gospodarczy Europy Centralnej i Wschodniej

Współpraca Chin i UE ma wiele wymiarów i ogromne znaczenie w zakresie nie tylko politycznym i ekonomicznym, ale również technologicznym, edukacyjnym, czy kulturowym. Zintegrowany europejski rynek i coraz większa otwartość na świat Państwa Środka to ogromny potencjał dla przedsiębiorców oraz nowe możliwości współpracy. Podczas drugiego dnia największych w tej części Europy targów China Homelife, 7 czerwca 2017 r., w centrum wystawienniczym PTAK EXPO, odbędzie się Kongres Gospodarczy Europy Centralnej i Wschodniej.

Kongres Gospodarczy Europy Centralnej  i Wschodniej – 7 czerwca 2017 r.

Wstęp na Kongres  po akredytacji na targi i potwierdzeniu udziału przez organizatora.
Zgłoszenia przyjmowane są on-line: http://chinahomelife.eu/formularze/akredytacja/

Organizatorzy – Warszawska Izba Gospodarcza, Konsorcjum Izb i Organizacji Gospodarczych, Mazowieckie Forum Izb Gospodarczych, Stowarzyszenie Polskich Mediów oraz Redakcja TTG Wiadomości Gospodarcze deklarują, że misją Kongresu jest:

 • działanie na rzecz współpracy samorządu terytorialnego i  samorządu gospodarczego,
 • lobbing na rzecz rozwoju wymiany gospodarczej przedsiębiorców z Europy Centralnej  i Wschodniej, wraz z wszelkimi ułatwieniami związanymi z eksportem i importem,
 • stworzenie płaszczyzny dla szerokiej współpracy podmiotów gospodarczych Europy Centralnej  i Wschodniej z innymi regionami świata,
 • stworzenie systemu informacji i promocji gospodarczej dla przedsiębiorców Europy Centralnej i Wschodniej,
 • zwiększenie i pogłębienie współpracy samorządu gospodarczego z samorządem terytorialnym i administracją państwową,
 • reprezentowanie interesów przedsiębiorców we wszystkich aspektach związanych z ich działalnością gospodarczą,
 • propagowanie i dbałość o wysokie standardy działalności gospodarczej, norm etycznych w biznesie oraz upowszechnianie zasad społecznej odpowiedzialności przedsiębiorców,
 • wsparcie dla promocji i eksportu produktów, usług i kapitału przedsiębiorców zorganizowanych w samorządzie gospodarczym, w tym przez współpracę z izbami bilateralnymi i multilateralnymi.

Na Kongres zaproszono Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,  Ministrów Gospodarki z Białorusi, Czech, Ukrainy i Węgier, Urzędy Marszałkowskie, reprezentantów regionów z Litwy, Kaliningradu (Rosja) i Łotwy, Starostwa, Prezydentów Miast, burmistrzów i wójtów stref ekonomicznych, ambasadorów krajów Europy Centralnej i Wschodniej oraz Chin, a także izby gospodarcze ze Stanów Zjednoczonych i Ameryki Łacińskiej.

Organizatorzy spodziewają się udziału ok. 50 zagranicznych i ok. 70 krajowych Izb gospodarczych.

Gośćmi specjalnymi będą handlowcy z Chin zainteresowani zakupem krajowych produktów, począwszy od żywności, poprzez urządzenia i maszyny, kosmetyki, wysoko wyspecjalizowane usługi budowlane i inne.

Udział w kongresie wyłącznie dla osób posiadających imienne zaproszenie.

Ramowy Program Kongresu

 • Otwarcie Kongresu z udziałem przedstawicieli Urzędów Centralnych
 • Debata pt. „Administracja regionalna a samorząd gospodarczy Europy Centralnej i Wschodniej – kooperacja ekonomiczna”
 • Paneliści – przedstawiciele samorządu terytorialnego i gospodarczego  z Europy Centralnej i Wschodniej
 • Debata pt. „Chińskie inicjatywy i projekty regionalne: jaka jest przyszłość 16+1”
 • Paneliści – przedstawiciele sieci handlowych
 • Debata pt. „Przyczyny najczęstszych nieporozumień kulturowych: jak je przełamać”
 • Paneliści – eksporterzy z Chin, eksperci
 • Uroczyste podpisanie deklaracji współpracy pomiędzy samorządami gospodarczymi Europy Centralnej i Wschodniej wraz z samorządem gospodarczym ze Stanów Zjednoczonych i Ameryki Łacińskiej

Dodatkowe informacje: Katarzyna Kaczmarska,  biuro@wig.waw.pl

 


Silk Road Poland