Rafał Trzaskowski

Rafał Trzaskowski

Rafał Trzaskowski
(Koalicyjny Komitet Wyborczy Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska)

 

  • Jak miasto może ułatwić przedsiębiorcom prowadzenie i rozwój działalności?

Warszawa to miasto do dużych możliwościach, przedsiębiorcy potrzebują jednak też większej elastyczności. Na pewno istotne jest usprawnienie ich kontaktów z urzędami miasta. Zamierzam powołać rzecznika przedsiębiorców w każdej dzielnicy: osobę, która działając w imieniu przedsiębiorców będzie ułatwiać relacje z urzędem.

Miasto musi też prowadzić odpowiednią politykę czynszową w miejskich lokalach komercyjnych, tak, by ułatwiać rozwój drobnego handlu i usług – na czym szczególnie zależy mieszkańcom.

Warszawa powinna jeszcze mocniej niż dotychczas wspierać rozwój kultury start-up’ów – przedsięwzięć działających na rynku nowych technologii, zwłaszcza tych, które starają się powiązać biznes z efektami prac naukowców z warszawskich uczelni. Dla start-upów będzie otwarta wspomniana przez mnie strefa „Inteligentna Warszawa”. Myślę też o stworzeniu Warszawskiego Funduszu Rozwoju: miejskiego wehikułu finansowego, który wspierałby realizację szczególnie obiecujących pomysłów biznesowych.

Wsparcie dla przedsiębiorców to także długofalowa polityka. Warszawa będzie więcej niż do tej pory inwestować w edukację – także w szkoły techniczne. Chcę też zwiększyć współpracę warszawskich szkół z wiodącymi firmami i branżami, konsultować z przedsiębiorcami kwestie wyposażenia szkół, tak aby możliwie dobrze przygotować uczniów do zmieniających się potrzeb rynku i szybkiego rozwoju nowych technologii.

Ważnym obszarem, w którym Warszawa musi być aktywna promocja miasta zagranicą, jako atrakcyjnego miejsca do inwestowania. Musimy stale pracować na wzmacnianiem wizerunku stolicy, jako nowoczesnego i szybko rozwijającego się miasta. Przyciągać nowych inwestorów, kojarzyć świat nauki ze światem biznesu i tworzyć więcej wysokopłatnych miejsc pracy.

  • Co zrobić, żeby zwiększyć konkurencyjność stołecznej gospodarki? Co może być wyróżniającą się specjalizacją Warszawy na tle kraju i tej części Europy?

Warszawa ma potencjał, żeby stać się regionalnym liderem i skutecznie rywalizować z największymi europejskimi stolicami. Jestem przekonany, że naszą specjalizacją mogą być technologie „inteligentnego miasta”. Mam tutaj na myśli technologie informatyczne i transportowe (zarządzanie ruchem, sygnalizacja itp.), odnawialne źródła i magazynowaniem energii i wiele innych.

Chciałbym stworzyć na warszawskiej Pradze strefę (campus) laboratoriów wdrożeniowych dla firm technologicznych i start-upów. Jako najlepszą lokalizacje uważam rejon Dworca Wschodniego (docelowo po obu stronach węzła kolejowego) zgodnie z wizją zapisaną w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Warszawy”. Do projektu zaproszone zostałyby PKP, które gospodarują atrakcyjnym – z perspektywy tego projektu – terenem w obszarze węzła kolejowego.

Pierwszy laboratoria mogłyby powstać na Pradze Południe, w okolicy Kamionka, na działkach dzierżawionych przez miasto. Do tej strefy ściągnęlibyśmy zarówno duże jak i małe, polskie i globalne firmy technologiczne – oraz oczywiście warszawskie uczelnie wyższe, na czele z Politechniką Warszawską. Firmy działające w tej strefie miałyby możliwość testowania swoich wynalazków w warunkach prawdziwego życia miasta – przed ich komercjalizacją. Mogłyby korzystać z miejskich danych, jeśli proponowane rozwiązania wpływały na polepszenie komfortu życia w Warszawie. Wydaje mi się, że takie propozycje to duża korzyść i zarazem mocna zachęta dla wielu firm, także tych największych. Co równie ważne, Warszawa mogłaby zamawiać w tych laboratoriach usługi inteligentnego miasta.