Krystyna Krzekotowska

Krystyna Krzekotowska

Krystyna Krzekotowska
(Komitet Wyborczy Światowego Kongresu Polaków)

 

  • Jak miasto może ułatwić przedsiębiorcom prowadzenie i rozwój działalności?

Jako kandydat na Prezydenta Światowego Kongresu Polaków zadbam o to, aby zlikwidować wszystkie bariery rozwoju gospodarczego.

Bariery prawne, bezpodstawne pobieranie podatków, bariery polegające na nękaniu kontrolami, utrudnienia wynikające z z urzędniczej mitręgi i błędnego interpretowania przepisów na niekorzyść obywatela, zamiast – jak wymaga tego zmieniony kodeks postępowania administracyjnego interpretowania ich na korzyść obywatela. Ja nie tylko o tym mówię, leczy juz realizuje wraz z Zespołem Interwencyjno-Prawnym, który zjawia sie tam, gdzie takie zjawiska występują i wyciąga pomocna dłoń do umęczonego ponad miarę przedsiębiorcy.

Nasze opinie prawne ratują przedsiębiorców przed bezpodstawnym naliczaniem podatku nienależnego. Np. w okresie gdy obowiązywała tzw. duża ulga podatkowa niektórzy urzędnicy niesłusznie wyłączali przywileje w odniesieniu do przedsiębiorców. Naruszali zasadę równego traktowania i zasadę zrównania osób fizycznych i prawnych, czyli likwidacji reliktu przeszłości jakim było złe i gnębiące traktowanie tzw. prywaciarzy.

Tak niekorzystna interpretacja znów powraca w wypowiedziach wielu kandydatów którzy upatrzyli sobie jako przysłowiowego chłopca do bicie tzw. deweloperów. Zamiast przyciągnąć ich do współpracy w ramach partnerstwa publiczno prawnego funkcjonującego w całym świecie i w Europie.

  • Co zrobić, żeby zwiększyć konkurencyjność stołecznej gospodarki? Co może być wyróżniającą się specjalizacją Warszawy na tle kraju i tej części Europy?

Konkurencyjność stołecznej gospodarki zwiększyć można tylko na postawienie na innowacyjność i nowe technologie. Trzeba postawić na edukację, która kształci w tym kierunku umysły i charaktery studentów (jak to czyni np. Uczelnia Łazarskiego w Warszawie).

Innowacyjne projekty mają również przybywający z zagranicy Polacy, mający w tej dziedzinie wielki dorobek. Właśnie nawiązanie i pogłębianie współpracy z 20 mln diasporą może zapewnić zwiększenie konkurencyjności, byle tylko samorząd warszawski, do którego zgłaszają swoje innowacyjne projekty nie zniechęcał ich.

Właśnie innowacyjna gospodarka oparta na współpracy międzynarodowej z Polakami za granica może stworzyć nową jakość i zapewnić wykorzystania wielkiego potencjału intelektualnego częściowo uśpionego wskutek traktowania Polaków za granicą po macoszemu, jak w PRL.

Warszawa powinna dać dobry przykład w tworzeniu i realizowaniu projektów wzorcowego budownictwa specjalistycznego na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych oraz domów wielopokoleniowych. Takie domy powinny powstać w każdej dzielnicy, gdyż osoby starsze w zdecydowanej większości preferują tę formę zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych opartą o międzypokoleniowa współpracę.

Warszawa powinna też wdrożyć europejską formę przyjaznego mieszkańcom zarządzania miastem, co dzięki włączeniu do współpracy mieszkańców i reprezentujących ich interesy organizacji pozarządowych stworzyłoby nową jakość w relacji władza – Obywatel.