Jak zostać firmą członkowską

Członkostwo w Izbie daje możliwość nawiązania owocnych kontaktów biznesowych, poszerzenia rynków zbytu, a także podniesienia kompetencji kadry pracowników.

Członkom Izby zapewniamy bezpłatnie:

 • uczestnictwo w cyklicznych spotkaniach Klubu Członkowskiego, dostępnych wyłącznie dla Firm Członkowskich,
 • uczestnictwo w Kongresie Gospodarczym Europy Centralnej i Wschodniej,
 • konsultacje z ekspertami Firm Członkowskich w zakresie min. prawa, ochrony informacji niejawnych i danych osobowych, optymalizacji procesów działalności eksportowej itp.,
 • mailing i newslettery dotyczące wydarzeń i działalności Izby,
 • publikacje własne Izby dotyczące rozwoju biznesu, gospodarki oraz wydarzeń (Magazyn TTG Wiadomości Gospodarcze).

Członkom Izby zapewniamy na preferencyjnych warunkach:

 • udział w atrakcyjnych konferencjach i seminariach oraz szkoleniach i warsztatach o tematyce biznesowej,
 • uczestnictwo w wyjazdowych spotkaniach integracyjnych Firm Członkowskich,
 • udział w misjach gospodarczych oraz spotkaniach z przedstawicielami zagranicznych misji,
 • obsługę wyjazdów targowych,
 • kompleksową organizację kongresów, konferencji, sympozjów, wystaw, koncertów , firmowych wyjazdów integracyjnych,
 • współpracę międzynarodową,
 • Pakiet Promocji Plus.

Aby dołączyć do grona firm członkowskich WIG należy wypełnić i złożyć deklarację członkowską, dokument potwierdzający wpłatę składki członkowskiej za pierwszy okres przynależności, a także zapoznać się ze Statutem Izby, Pakietem usług członkowskich oraz wysokością opłat członkowskich.

Kontakt
tel: +48 22 22 50 111
fax: +48 22 300 11 76
e-mail: biuro@wig.waw.pl

Jeżeli chcesz zostać członkiem WIG, wystarczy przesłać wypełnioną Deklarację członkowską WIG.