Anna Hunicz

huniczAnna Hunicz

Psycholog i trener. Prowadzę zajęcia w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie z zakresu asertywności, komunikacji, pracy zespołowej, negocjacji.


Silk Road Poland