Warszawska Izba Gospodarcza członkiem Rady Pracodawców Wydziału Inżynierii i Zarządzania WSEiZ

Wyższa Szkoła Ekoligii i Zarządzania

Wyższa Szkoła Ekoligii i Zarządzania

9 kwietnia 2019 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania podpisała porozumienie o współpracy w ramach Rady Pracodawców Wydziału Inżynierii i Zarządzania WSEiZ z Warszawską Izbą Gospodarczą.

Celem porozumienia jest:

1. Współdziałanie w ramach Rady Pracodawców na rzecz:

  • Kształtowania atrakcyjnej oferty edukacyjnej
  • Budowanie wysokiej jakości kształcenia
  • Kreowanie warunków do rozwijania wzajemnych kontaktów biznesowych pomiędzy członkami Rady

2. Podejmowanie wspólnych inicjatyw edukacyjnych i naukowych.

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania z siedzibą w Warszawie, jest jedną z najlepszych niepublicznych uczelni techniczno-artystycznych w Polsce. WSEiZ powołana decyzją Ministra Edukacji Narodowej w lipcu 1995 roku i zarejestrowana pod numerem 62, od ponad 20 lat kształci na studiach stacjonarnych (studia dzienne) i niestacjonarnych (studia zaoczne) licencjackich, inżynierskich i magisterskich.

Edukacja w Uczelni odbywa się w ramach dwóch wydziałów: Wydziału Architektury oraz Wydziału Inżynierii i Zarządzania, na których obecnie studiować można dziesięć kierunków studiów.

www.wseiz.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *