Uroczyste obchody 30 lat polskiej przedsiębiorczości, 19.11.2019, Warszawa – zaproszenie

Zapraszamy do wzięcia udziału w OBCHODACH TRZYDZIESTOLECIA POLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, które są zaplanowane na dzień 19 listopada 2019 roku w Warszawie.

Zainteresowanych uprzejmie prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego:
http://przedsiebiorczosc.szef.co/formularze/akredytacja/

Na podany adres mailowy będziemy przesyłali dodatkowe informacje

Prosimy zapoznać się z ramowym programem wydarzenia. Liczymy na Państwa inicjatywy dotyczące doświadczeń związanych z rozwojem przedsiębiorczości, sukcesów i porażek, osobowości, innowacyjności i inne. Czekamy na Państwa propozycje, które prosimy przesyłać na adres e-maila biuro@wig.waw.pl.

Rok 1989 uważa się za początek transformacji polskiej gospodarki.

Pod koniec grudnia 1988 roku sejm uchwalił ustawę o działalności gospodarczej, zwaną ustawą Wilczka. Ustawa ta do dziś jest uważana za najbardziej liberalną regulacją działalności gospodarczej w Polsce. Przygotowała ona grunt pod zmiany rynkowe, które przyszły wraz ze zmianą władzy w czerwcu 1989 r. W ówczesnych warunkach była prawdziwą rewolucją – pozwalała każdemu prowadzić działalność gospodarczą na równych prawach, z wykorzystaniem zasady „co nie jest zabronione, jest dozwolone”.

Jak polscy przedsiębiorcy wykorzystali swoją szansę? Jak wyglądała przedsiębiorczość na przełomie dekad? W jakim kierunku powinna się rozwijać? Jak samorząd gospodarczy i terytorialny może wspierać polskich przedsiębiorców?

Do współpracy i udziału zapraszamy organizacje samorządu gospodarczego oraz przedsiębiorców. W sposób szczególny zależy nam na udziale w tej inicjatywie ekspertów z Polski, Europy Centralnej i Wschodniej, Bliskiego Wschodu, Azji i Ameryki.

Podejmiemy dyskusje i będziemy szukać rozwiązań dotyczących wsparcia polskich przedsiębiorców w kraju u na świecie. Konferencja ma także na celu wypracowania formuły funkcjonowania i współpracy przedsiębiorczych kobiet, która będzie służyć budowaniu relacji, wymianie doświadczeń na arenie polskiej i międzynarodowej oraz podejmowaniu tematów istotnych z punktu widzenia kobiet w sektorach społecznych, kulturalnych i gospodarczych. Ważny jest również walor edukacyjny, aby dzielić się wiedzą i doświadczeniem z przedstawicielkami środowisk wiejskich i małych miast.

Serdecznie zapraszamy

Marek Traczyk
Warszawska Izba Gospodarcza
Urszula Ciołeszyńska
Polska Sieć Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet

 

30 LAT POLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Ramowy program Konferencji  

 Data: wtorek 19 listopada 2019 r. godz. 1000 – 1600

Miejsce: Sala konferencyjna „Pod Kopułą” w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii 

Organizatorzy: Warszawska Izba Gospodarcza i Polska Sieć Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobie

10:00 Otwarcie konferencji (rejestracja uczestników od godz. 9:30)
10:10 Adres do uczestników – przedstawiciel Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii
10:30 Adres do uczestników – przedstawiciel Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju
10:45 Adres do uczestników – przedstawiciel Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców
11:00 Debata 1: Polska przedsiębiorczość w oczach świata
Zaproszeni goście: przedstawiciele izb gospodarczych V4, Ukraina, Litwa, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Chin, przedstawiciel Departament Handlu i Współpracy Międzynarodowej MPiT
11:40 Debata 2: Innowacyjność na przełomie trzydziestolecia i przyszłość
Zaproszeni goście: przedstawiciel Departamentu Innowacji w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, prof. Wiesław Nowiński i inni innowatorzy, którzy odnieśli sukcesy na skalę światową
12:20 Debata 3: Inwestycje i eksport – polskie możliwości
Zaproszeni goście: przedstawiciel Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, przedstawiciele PAiH, PARP, goście ze Stanów Zjednoczonych Ameryki i Azji
13:00 Debata 4: Turystyka medyczna – Miasto Zdrowia
Zaproszeni goście: przedstawiciel Polskiej Organizacji Turystycznej, uzdrowiska, medyczne innowacje, świat nauki
13:40 Debata 5: Izby gospodarcze w służbie przedsiębiorczości – fakty
Zaproszeni goście: przedstawiciel Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, przedstawiciele izb gospodarczych w Polsce
14:20 Debata 6: Przedsiębiorczość Kobiet. Jak ograniczyć rozpowszechnianie mowy nienawiści, przemoc i agresję – co musimy zrobić Tu i Teraz?
Zaproszeni goście: właścicielki i prezeski firm, Ambasadorki Przedsiębiorczości Kobiet
15:20 Zakończenie Konferencji. Uroczysty akcent jubileuszowy konferencji 30 LAT POLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

 

2 thoughts on “Uroczyste obchody 30 lat polskiej przedsiębiorczości, 19.11.2019, Warszawa – zaproszenie”

  1. Czy są plany zatrudnienia Seniorek i Seniorów w ograniczonym zakresie ich kompetencji i możliwości? To przecież potężna grupa osób
    o wysokich kwalifikacjach i doświadczeniu, chętnych do aktywności…

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *